Aansprakelijkheid Beperken in Algemene Voorwaarden?

Door Janhein Strop
aansprakelijkheid beperken algemene voorwaarden

In hoeverre kunt u als ondernemer uw aansprakelijkheid beperken in de algemene voorwaarden? Hoewel de wet daar niet erg duidelijk over is, zijn er wel een paar vuistregels.

Het is een van de meest gestelde vragen van ondernemers: kan ik mijn aansprakelijkheid beperken in de algemene voorwaarden? De vraag ligt voor de hand: ondernemers willen hun aansprakelijkheid in de regel uitsluiten of zoveel mogelijk beperken. En dat wil je liever niet in ieder contract apart onderhandelen. Algemene voorwaarden zijn daarom een efficiënte oplossing voor standaardbeperkingen.

>> Lees hier meer over de do’s en don’ts van algemene voorwaarden opstellen

Vraag is welke bedingen in de algemene voorwaarden u de beste bescherming bieden. En welke bedingen tegelijkertijd acceptabel zijn voor de klant. Wat een redelijke beperking is van aansprakelijkheid staat niet direct geformuleerd in de wet, maar hangt af van de omstandigheden van het geval.

Welke beperkingen van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden zijn niet toegestaan?

De wet verbiedt slechts twee vormen van het uitsluiten van aansprakelijkheid voor schade in algemene voorwaarden, als het gaat om contracten tussen bedrijven onderling. Dat is de schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Als u dat wel opneemt, loopt u dus het risico dat de wederpartij bij een geschil de uitsluiting van aansprakelijkheid door de rechter ongeldig laat verklaren.

Is uw contractpartij een consument, dan zijn de regels strenger. Als hoofdregel geldt dat je je aansprakelijkheid niet mag uitsluiten of beperken. Consumenten worden namelijk gezien als de zwakkere partij die beschermd moet worden. Vandaar dat bedingen die de aansprakelijkheid uitsluiten op de zogeheten “zwarte lijst” staan (artikel 6:236 BW). Zulke bedingen zijn “onredelijk bezwarend”. Dan is er ook een grijze lijst (artikel 6:237 BW) waarvan de wet zegt dat ze vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. Je moet kunnen aantonen dat zo’n beding niet onredelijk is.

Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden van kleine bedrijven

In contracten met grote zakelijke klanten, geldt eerder het omgekeerd: dan is het beginsel van contractvrijheid leidend en is het gebruikelijk om aansprakelijkheid te beperken bij het opstellen van algemene voorwaarden. Idee van de wetgever is dat partijen gelijkwaardig zijn. Vanzelfsprekend moet de aansprakelijkheidsbeperking ook in deze situatie redelijk zijn. Dat maakt het beperken van aansprakelijkheid lastig te formuleren in de algemene voorwaarden, omdat we immers niet alle situaties kunnen voorzien die zich in de toekomst zullen voordoen.

Wil je algemene voorwaarden laten checken door een advocaat met de juiste ervaring?

>> Vind de beste fixed fee deal via LegalDutch, het grootste juridisch inkoopplatform van Nederland 

Een aansprakelijkheidsbeperking in een overeenkomst met kleine of middelgrote bedrijven wordt meestal als verdacht aangemerkt, en behoeft rechtvaardiging. Een rechter maakt in deze situaties een belangenafweging, waarvoor in de rechtspraak veel criteria zijn ontwikkeld. De uitkomst van zulke geschillen is ondanks de jurisprudentie onzeker. Ondernemers moeten er dus rekening mee houden dat ze zich onder bepaalde omstandigheden niet kunnen beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking.

Samenvattend:

  • Schade door opzet of bewuste roekeloosheid mag je niet uitsluiten in algemene voorwaarden.
  • Welke beperkingen in de algemene voorwaarden zijn toegestaan, hangt sterk af van wie de contractpartij is.
  • Grotere ondernemingen kennen de minste bescherming.
  • Wie in algemene voorwaarden de grens van het redelijke opzoekt, neemt een risico dat de rechter het beding ongeldig verklaart.

Wil je algemene voorwaarden op maat laten maken door een advocaat?

>> Vraag via LegalDutch prijzen op bij experts

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch. Vergeet alles wat je dacht over advocaten. Wij doen het anders. We helpen ondernemingen met zelfvertrouwen slimmere juridische beslissingen te nemen. Daarvoor brengen we hen naadloos in contact met de juiste specialisten, die transparant zijn over kwaliteit, tarief en hoe ze kunnen bijdragen aan succes. Zo brengen we je business vooruit.