Aansprakelijkheid Werkgever bij Bedrijfsongeval?

Door Paul Snijders
aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval

Wanneer ontstaat aansprakelijkheid van de werkgever voor een bedrijfsongeval? Dat hangt af van de vraag of de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht ten aanzien van de veiligheid. In een recente uitspraak van de rechtbank is de zorgplicht verder uitgewerkt, legt advocaat Paul Snijders uit.       

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van zijn personeel er voorkoming van een bedrijfsongeval, onder meer op basis van “goed werkgeverschap” als bedoeld in artikel 7:611 BW. Dit is echter geen risicoaansprakelijkheid. Op grond van artikel 7:658 BW ontstaat er pas aansprakelijkheid als de werkgever zijn zorgverplichtingen niet is nagekomen.

Deze kwestie stond centraal in een zaak, waarin een nachtapotheek aansprakelijk was gesteld voor letsel van een werknemer die bij een overval uit het raam was gesprongen nadat een vuurwapen op haar gericht was. Door de val was zij ernstig gewond raakt. De daders zijn nooit gepakt.

Werknemer: aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval vanwege ontbreken beveiliging

Bij de rechtbank vorderde zij van haar werkgever vergoeding van alle door haar geleden en te lijden schade. Zij stelde dat haar werkgever er niet alles aan gedaan om dit voorval te voorkomen, omdat de achterzijde van de apotheek niet adequaat was beveiligd. Verder waren er geen instructies verleend hoe te handelen in dergelijke situaties.

De rechtbank stelde vast dat aan de voorzijde van het pand – waar de klanten de apotheek betreden – adequate veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Ook de toegang tot de aanbouw aan de achterzijde van het pand was ‘behoorlijk’ tegen inbraak en binnentreden beveiligd, en de apotheek was niet eerder overvallen.

Geen aansprakelijkheid werkgever voor bedrijfsongeval

De rechtbank overwoog verder dat er sprake was van een apotheek, geen juwelier of bank. De normale veiligheidsrisico’s waarmee een apotheek vanwege de aard van de werkzaamheden wordt geconfronteerd, liggen in de klantcontacten. Die klanten betreden het pand via de voorzijde. Aan de voorzijde waren toereikende veiligheidsmaatregelen getroffen en de achterzijde is volgens de rechtbank geen plek ‘die bij voorbaat uitnodigt om in te breken’.

‘Straver (de nachtapotheek, red.) en [eiseres] in het bijzonder zijn het slachtoffer geworden van een overval die buiten de normale te verwachten risico’s voor Straver lag. Haar kan dan ook niet verweten worden dat zij van het pand geen vesting had gemaakt met prikkeldraad en hekwerk op het platte dak van de aanbouw en camerabewaking aan de achterzijde’. Bovendien bleek dat het personeel een training omgaan met verbale agressie en geweld heeft gevolgd. Volgens de rechtbank ontstond er kortom geen aansprakelijkheid voor de werkgever voor dit bedrijfsongeval.

Zorgplicht werkgever bepaalt aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval

Hof ’s-Gravenhage oordeelde in 2005 in een soortgelijke zaak, dat een werkgever aansprakelijk was, omdat de werkgever het dak onvoldoende had beveiligd, waardoor een overvaller het dak heeft kunnen openen en op een werknemer heeft geschoten. Anders dan in 2005, had in dit geval de werkgever volgens de rechter wel aan zijn zorgplicht voldaan.

Een werkgever kan aan zijn zorgplicht voldoen door (bijvoorbeeld) beveiligingscamera’s en een kluis te plaatsen, alsmede door preventie, het geven van waarschuwingen, instructie en toezicht aan het personeel, en controleren dat de instructies worden nageleefd. Ook het aanbieden van trainingen over hoe te handelen in geval van geweld kan hier onder vallen.

Conclusie aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval

Om als werkgever aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval te vermijden, dient de werkgever zich bewust te zijn van de te verwachten risico’s op een bedrijfsongeval – wat verschilt van bedrijf tot bedrijf – en daarvoor maatregelen te treffen.

Over de auteur

Mr. Paul Snijders is advocaat bij Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten te Amsterdam. Hij richt zich op advies en procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.