Advocaat-generaal Maakt Gehakt van Betoog Das Rechtsbijstand

Door Jan-Hein Strop
gehakt van das rechtsbijstand

De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft zich vernietigend uitgelaten over de argumenten van Das Rechtsbijstand om de vrije advocaatkeus te beperken. Het betoog van Das is “onbegrijpelijk” en “oncontroleerbaar”.

Het gaat rechtsbijstandverzekeraar Das juridisch niet voor de wind. Das moet tegen haar zin verzekerden vrije advocaatkeus bieden, als gevolg van een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Die uitspraak betrof antwoorden op vragen gesteld door de Hoge Raad, die op basis van de Europese uitspraak binnenkort de vrije keuze definitief bevestigt.

Das heeft bij het Hof betoogd dat de vrije keus er niet moet komen, omdat dan de premie van de rechtsbijstandverzekering ernstig zou gaan stijgen. Dat zou slecht zijn voor de toegang tot het recht. Maar dit betoog heeft niet bijster veel indruk gemaakt op het Hof en al helemaal niet op de advocaat-generaal (A.-G) van de Hoge Raad die vorige week conclusie nam (lees hier de gehele conclusie).

“Das bewijst zich zelf geen goede dienst”

Wat advocaat-generaal mr. J. Spier schreef, kan niet tot veel vreugde hebben geleid bij zowel Das als zijn advocaten. De cijfers waarmee de verzekeraar tracht aan te tonen dat de vrije keuze tot een sterke premiestijging leidt, noemt hij “oncontroleerbaar” en “niet begrijpelijk”. Sterker nog, Spier vindt dat de verzekeraar het betoog beter achterwege had kunnen laten. “Ik geloof niet dat Das zich zelf en de rechtsbijstandverzekeringsbranche een goede dienst heeft bewezen”, zo schrijft de A.-G, “door te poneren van deze in het geheel niet onderbouwde en weinig plausibele cijfers.”

Nederland blijkt met de premies voor rechtsbijstandpolissen redelijk in de pas te lopen met andere Europese landen, waarbij het “niet onaannemelijk” is dat er in de premiestelling wel rekening is gehouden met de wettelijk verplichte vrije keuze. Spier verwacht daarom een “gedegen toelichting” waarom premies zouden moeten stijgen als Das ongelijk krijgt. “Ik heb op dat punt niets (laat staan nuttigs) aangetroffen.”

“Mosterd na de maaltijd”

Bovendien is discussie over eventuele premiestijging volgens de A.-G “mosterd na de maaltijd”. Het Europees Hof heeft uitspraak gedaan en de manoeuvreerruimte voor de nationale rechter is dientengevolge “verdwenen”.

Daarna volgt nog een sneer naar de brief van het Verbond van Verzekeraars. “De brief biedt geen enkel inzicht in de financiële gevolgen (van de uitspraak, JHS)”. Over de stelling van het Verbond dat rechtsbijstandverzekeraars voldoende kennis er ervaring hebben om geschillen zelf te behandelen, schrijft Spier: “Ik kan dat niet beoordelen maar plaats er slechts de kanttekening bij dat dit niet steeds de indruk is die men uit dossiers krijgt.”

Das gebruikt Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Das acht haar eigen advocaten in ieder geval niet geëquipeerd om de verdediging ter hand te nemen. De verzekeraar maakt gebruik van de diensten van mr. Hans van Wijk en mr. Berend Jan Drijber, beiden partner van het chique Haagse kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, wier uurtarief de jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering van Das ruimschoots overtreft.

Terzijde: de polisvoorwaarden van Das zijn ondanks de uitspraak nog altijd in strijd met de wet.

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch, een vernieuwend marketingplatform voor advocaten. Met mijn ervaring als journalist (ex-FD) en juridische achtergrond help ik advocaten nieuwe klanten te bereiken met content marketing: effectief geschreven blogs die de doelgroep raken en scoren in Google. Ik geef workshops, breng advocaten in het nieuws en denk mee bij contentcreatie. Email: janhein@legaldutch.nl.