Stel Zelf Arbeidsovereenkomst in Engels op met dit Voorbeeld

Door legaldutch
arbeidscontract engels

Neemt u een werknemer in dienst uit het buitenland? Stel met onze tool dan zelf een arbeidsovereenkomst in het Engels op dat rechtsgeldig is in Nederland. Wat moet u weten?

Als u van plan bent een medewerker in dienst te nemen uit het buitenland, zijn er een aantal vragen die u zichzelf moet stellen:

 1. Welk arbeidsrecht is van toepassing: dat van Nederland of van het land van herkomst?
 2. Is er een CAO van toepassing?
 3. Is er een werkvergunning nodig?
 4. Welke zaken kan ik regelen in de Engelstalig arbeidsovereenkomst (employment contract)?

#1 Welk arbeidsrecht is van toepassing?

Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden.

De hoofdregel uit het Europese recht is dat de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar, of van waaruit, de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land te werk is gesteld. Als een werknemer niet in één land gewoonlijk zijn arbeid verricht is het recht van het land van toepassing waar de vestiging zich bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen.

Bent u onzeker hierover? Wij kunnen deze vraag snel voor u kosteloos beantwoorden (085-3033725).

[Zie voor meer informatie hierover ook het uitgebreide artikel over het aannemen van buitenlandse werknemers]

#2 Is een CAO van toepassing?

Als het Nederlands arbeidsrecht geldig is, dan is vanzelfsprekend raadzaam dat het arbeidscontract compliant is met de CAO, indien een CAO van toepassing is op uw onderneming. Dat is lang niet altijd zo.

Zonder een toepasselijke CAO kunt u zonder de hulp van een advocaat een arbeidsovereenkomst (bepaalde en onbepaalde tijd) maken met onze tool, waarvan het model is opgesteld door gespecialiseerde advocaten internationale arbeid.

Kijk hier voor meer informatie om zelf een Engelstalig arbeidscontract op te stellen >>
tool arbeidscontract

Als er wel een CAO van toepassing is, is het raadzaam de overeenkomst nog even te laten controleren door een advocaat. Dat kan voor een vaste prijs van 250 euro.

#3 Is een werkvergunning vereist?

Binnen de Europese Unie geldt er een vrij verkeer van werknemers. Om deze reden heeft een buitenlandse werknemer met een EU-paspoort in principe geen werkvergunning nodig om in Nederland te mogen werken (tenzij door Nederland een voorbehoud is gemaakt ten aanzien van een specifiek EU-land). Werknemers van buiten de EU hebben wel een werkvergunning nodig. Hoogopgeleide buitenlandse werknemers kunnen in aanmerking komen voor de kennismigrantenregeling.

#4 Wat spreek ik af in het Engelstalig arbeidscontract?

In het arbeidscontract kunt u alle standaard zaken regelen, zoals u zelf wenst:

 • Termijn contract: bepaalde of onbepaalde tijd
 • Lengte van eventuele proeftijd (afhankelijk van lengte contract)
 • Werkdagen, werktijden en werklocatie
 • Salaris, vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte (70% of meer?)
 • Vergoeding van kosten woon-werkverkeer
 • Vergoeding van privégebruik auto
 • Toepasselijkheid van eventuele pensioenregeling
 • Boete bij schending geheimhoudingsclausule

Voorbeeld van tool om boete te bepalen:

boete

Speciale bepalingen voor expats

Daarnaast zijn er een aantal andere zaken die specifiek interessant zijn om met buitenlandse werknemers (expats) af te spreken:

 • Zal de werknemer terugkeren naar het thuisland en wordt daar een voorziening voor getroffen?
 • Worden de verhuiskosten vergoed?
 • Worden de kosten van lokale woonruimte vergoed?
 • Worden de (internationale) schoolkosten van de kinderen vergoed?

Dit hoeft u niet per se op te regelen in de de arbeidsovereenkomst, maar kunt u ook nader schriftelijk overeen komen.

Mocht u deze expat-gerelateerde zaken wel in het (Engels) arbeidsovereenkomst willen opnemen, overweeg dan een advocaat in te schakelen, die gespecialiseerd is in internationale arbeid. Die is vertrouwd met zulke regelingen en kan de overeenkomst kostenefficiënt voor een fixed fee aanpassen.

Maak nu zelf een Employment Agreement

Over de auteur

LegalDutch is the largest business attorney network of The Netherlands. Our mission is to provide affordable legal services to businesses of any size.