Geldt een Concurrentiebeding bij Ontslag?

Door Janhein Strop
concurrentiebeding bij ontslag

Als u ontslag neemt of wordt ontslagen, geldt het concurrentiebeding dan nog? In principe wel, maar er zijn uitzonderingen.

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Maar daar staan werknemers vaak niet bij stil. Totdat het concurrentiebeding opeens relevant wordt – zoals bij ontslag. Dan is de vraag wat de inhoud van het beding is, en of het wel geldig is bij ontslag. Kun je er nog onderuit, of is het concurrentiebeding onder alle omstandigheden geldig?

De wet bepaalt dat een concurrentiebeding alleen geldig is als deze schriftelijk overeengekomen is. Dat betekent dat het beding expliciet in de arbeidsovereenkomst moet staan. Zo kan je als werknemer via een CAO geen concurrentiebeding opgedrongen krijgen. Bij verandering van arbeidsovereenkomst – bij een switch van een overeenkomst van bepaalde tijd naar vast – kan kan dit tot gevolg hebben dat het beding niet meer geldig is.

Is het concurrentiebeding op geldige wijze overeengekomen, dan is de werknemer daaraan in principe gebonden, ook na beëindiging van het dienstverband. Hoe de arbeidsovereenkomst ten einde kwam, is in beginsel niet van belang. Ook als het ontslag niet aan de werknemer te wijten is, kan het beding dus geldig zijn.

Concurrentiebeding geldt niet bij onterecht ontslag

Maar bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, is het gebruikelijk dat het concurrentiebeding vervalt. Meestal is bij reorganisaties in het sociaal plan bepaald dat het concurrentiebeding niet meer geldt. Als er geen sociaal plan is, is het vaak onderhandelbaar. Partijen kunnen in de vaststellingsovereenkomst overeenkomen dat het concurrentiebeding van de baan is.

Wanneer geldt het concurrentiebeding niet? Alleen bij onterecht ontslag. Als de werkgever schadeplichtig is geworden door het ontslag, kan hij dus geen beroep doen op het concurrentiebeding. Denk daarbij aan een onterecht ontslag op staande voet, waarbij de werkgever een ontslagvergoeding boven de norm moet betalen.

In andere situaties kun je het concurrentiebeding aan de rechter voorleggen, als je er vanaf wil. Je verzoekt de rechter dan om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. De rechter maakt hier een belangenafweging door het belang van de werkgever bij handhaving van het beding af te zetten tegen de schade voor de werknemer. Daarbij geldt dat de gevolgen van het concurrentiebeding voor de werknemer niet te ernstig mogen zijn en zijn grondrecht op arbeid niet te veel wordt belemmerd. Of een concurrentiebeding door de rechter wordt vernietigd, is sterk afhankelijk van het geval en alle relevante omstandigheden.

Onderhandel over concurrentiebeding bij ontslag

Mogelijke uitkomst naast vernietiging is dat je wel aan het concurrentiebeding bent gehouden, maar dat je werkgever een vergoeding betaalt voor de termijn waarbinnen het beding nog geldt.

Overweeg je ontslag te nemen, dreigt ontslag om bedrijfseconomische redenen of is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden, dan is het kortom wijs met de werkgever te onderhandelen over het concurrentiebeding. Als dat mislukt, dan kun je nog naar de rechter stappen.

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch. Vergeet alles wat je dacht over advocaten. Wij doen het anders. We helpen ondernemingen met zelfvertrouwen slimmere juridische beslissingen te nemen. Daarvoor brengen we hen naadloos in contact met de juiste specialisten, die transparant zijn over kwaliteit, tarief en hoe ze kunnen bijdragen aan succes. Zo brengen we je business vooruit.