Das Rechtsbijstand Kleedt Vrije Advocaatkeus uit

Door Jan-Hein Strop
Das vlag

Das Rechtsbijstand heeft de polisvoorwaarden zodanig aangepast dat er van de vrije advocaatkeuze weinig meer overblijft. De vergoeding is meestal niet kostendekkend.

Rechtsbijstandverzekeraars worstelen met de vrije advocaatkeus. Als mensen massaal zelf hun advocaat kiezen bij procedures, gaat dat ten koste van de winstgevendheid – met eigen medewerkers de zaak behandelen is immers goedkoper. Daarom heeft Das Rechtsbijstand nieuwe polisvoorwaarden opgesteld die de vrije advocaatkeus zodanig uithollen dat je als polishouder bijna gedwongen bent genoegen te nemen met bijstand van de medewerkers van Das.

——–

NIEUWS: Stichting Rechtsbijstandclaim start collectieve procedure tegen verzekeraars om vrije advocaatkeus en schadevergoeding.

———

De verandering is in gang gezet door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie eind vorig jaar, waarin besloten werd dat rechtsbijstandverzekeraars hun klanten in alle type procedures vrije advocaatkeus moeten bieden, dus ook in procedures waar geen advocaat verplicht is, zoals bij de kantonrechter. Tegelijkertijd achtte het Hof het wel toegestaan dat verzekeraars de kosten vergoeding aan een maximum binden.

Nieuwe polisvoorwaarden van Das

Welnu, die gelegenheid heeft Das met beide handen aangegrepen. In artikel 16 van de nieuwe voorwaarden wordt ten aanzien van de “externe kosten” bepaald dat DAS alleen de “redelijke en noodzakelijke kosten” betaalt en “nooit meer dan het maximumbedrag dat met u is afgesproken”.

redelijke kosten

Voor procedures waar een advocaat niet verplicht is, gelden extra beperkingen, zoals hier te zien is:

kostemaximum

Das betaalt dus maximaal slechts 2500 euro bij ontslagzaken. Dat is aan de magere kant – navraag leert dat een gemiddelde ontslagzaak zo’n 3000 tot 4000 euro kost. Maar uit de voorwaarden blijkt dat de vergoeding feitelijk kleiner is, want er geldt bij eigen advocaatkeus ook nog eens een eigen risico van 250 euro. Zie hier:

eigen risico

Overigens willen deze maxima niet zeggen, dat je het maximumbedrag ook krijgt. Das behoudt zich zoals gezegd het recht voor om alleen de “noodzakelijke en redelijke” kosten te vergoeden. Dit betekent dat het goed mogelijk is dat Das bereid is bijvoorbeeld slechts 1000 euro te vergoeden, als de verzekeraar dat redelijk acht.

“Das opgelost”

Zoals LegalDutch eerder schreef, komt deze situatie daadwerkelijk voor. Wij lazen een email waarin een medewerker van Das aan de advocaat van de klant liet weten dat het voor de ontslagzaak in kwestie niet nodig is dat de advocaat zich verdiept in literatuur en jurisprudentie (!). Je kan je afvragen hoe de medewerkers van Das geschillen behandelen als zij zulke juridische verdieping onnodig vinden.

Wie de hulp van een advocaat nodig heeft bij een ontslagprocedure bij het UWV krijgt helemaal niks. Volgens Das is zo’n procedure geen “administratieve procedure”, en krijg je daarom geen externe kosten vergoed.

Hoe dan ook, over één ding kunnen we het eens zijn, de verzekeraar doet – geconfronteerd met een probleem – met de nieuwe polisvoorwaarden zijn eigen reclamecampagne eer aan: “das opgelost”.

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch, een vernieuwend marketingplatform voor advocaten. Met mijn ervaring als journalist (ex-FD) en juridische achtergrond help ik advocaten nieuwe klanten te bereiken met content marketing: effectief geschreven blogs die de doelgroep raken en scoren in Google. Ik geef workshops, breng advocaten in het nieuws en denk mee bij contentcreatie. Email: janhein@legaldutch.nl.