Executie Vonnis Tegengaan met Kort Geding?

Door Paul Snijders
executie kort geding

Als een civiel vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is verklaard, kan een deurwaarder het vonnis executeren, ook als er nog hoger beroep of verzet tegen een vonnis openstaat. De executie van het vonnis wordt dan niet geschorst. De enige mogelijkheid die de gedaagde nog heeft, is een kort geding aan te spannen.

Slechts onder bijzondere omstandigheden kan de rechter bepalen dat de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt opgeschort. Dat kan, als er sprake is van misbruik van recht: er moet dan een fout in het vonnis zijn aangetoond waarmee de eiser misbruik maakt van zijn recht om het vonnis te executeren. In de meeste gevallen wordt zo’n vordering tot schorsing afgewezen, omdat het niet de bedoeling is dat partijen de zaak opnieuw bij de rechter in kort geding gaan bepleiten.

Vordering tot schorsing van executie in kort geding

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 28 maart 2014 een vordering tot schorsing van de executie wel toegewezen. Omdat de gedaagde partij geen verweer had gevoerd in de eerste procedure en daar niet was verschenen, had de rechtbank het vonnis van 5 februari 2014 bij verstek gewezen. Daardoor heeft er ‘geen beoordeling van de aangevoerde feiten plaatsgevonden en evenmin een inhoudelijke beoordeling van het geschil van deze rechtbank’, aldus de rechtbank.

Hoewel in beginsel de eisende partij gerechtigd was om het uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de rechtbank ten uitvoer te leggen, meende de rechtbank dat het zeer onwaarschijnlijk zou zijn dat de volgende rechter in een verzetprocedure, na kennisname van het verweer, de vordering alsnog zou toewijzen.

‘Misbruik van executiebevoegheid’

Allereerst was het maar de vraag of de veroordeelde partij de contractspartij was, voorts werd er ernstig getwijfeld aan de opgevoerde schade:

‘Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is evident dat de door [gedaagde] aangevoerde grond niet tot toewijzing van zijn vordering kan leiden bij kennisname door de rechtbank van het thans door Allsafe gevoerde verweer. Tenuitvoerlegging van het vonnis van 5 februari 2014 door [gedaagde] levert dan ook misbruik van executiebevoegdheid op. De gevorderde schorsing zal daarom worden toegewezen’.

Conclusie executie vonnis en kort geding

Dat betekent dat de oorspronkelijke eiser – bij wijze van uitzondering – tot aan de uitspraak in de verzetprocedure het vonnis niet meer mag executeren. Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat een kort geding soms een nuttig middel kan zijn om de executie van een vonnis tegen te houden.

Wat kost een kort geding?

Prijzen variëren sterk. Wij hebben via LegalDutch honderden prijsaanvragen gezien, en de meeste prijzen die advocaten afgaven lagen tussen 1500 en 5000 euro. Het tarief hangt af van de complexiteit van de zaak. De lagere tarieven worden meestal geoffreerd voor zaken die een voorspelbaar en standaard karakter hebben zoals de ontruiming van een woning of bedrijfsruimte. Klik hier als je wilt weten of je zaak kansrijk is.

Over de auteur

Mr. Paul Snijders is advocaat bij Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten te Amsterdam. Hij richt zich op advies en procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.