Stel Zelf Geheimhoudingsverklaring op Voor Werknemer & Zzp’er

Door Janhein Strop
geheimhoudingsverklaring werknemer zzp

Stelt u een werknemer of zzp’er in uw bedrijf bloot aan vertrouwelijke, concurrentiegevoelige informatie? Dan is het een must deze werknemer of zzp’er een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Stel met onze tool zelf binnen 5 minuten een professionele verklaring op.

Blootstelling van werknemers, zzp’ers of stagiairs in uw bedrijf aan vertrouwelijke, concurrentiegevoelige informatie, komt vaker voor dan u wellicht denkt. Denk aan:

 • Reorganisaties
 • Ontwikkeling van auteursrechtelijk beschermde producten
 • Overnamegesprekken
 • Inzage in financiële resultaten
 • Inzage in strategische plannen

Vanzelfsprekend is het dan van belang dat medewerkers ervan doordrongen zijn dat ze zorgvuldig omgaan met deze informatie.

Een mondelinge toezegging op dit punt is niet voldoende, zeker niet wat betreft zzp’ers. Met een geheimhoudingsverklaring creëert u een contractuele verplichting die naast een juridische ook een symbolische betekenis heeft. Ondertekening van een geheimhoudingsverklaring (ook wel non-disclosure agreement genoemd) maakt duidelijk dat u de bescherming van bedrijfsgevoelige informatie serieus neemt, en dat schending van de geheimhouding consequenties heeft.

Aarzel daarom niet om een geheimhoudingsverklaring op te stellen voor:

 • Werknemers (als er geen geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst is opgenomen)
 • Stagiairs
 • ZZP’ers die aan een sensitief project werken
 • Gedetacheerde medewerkers
 • Consultants

Tool voor werkgevers en opdrachtgevers

LegalDutch heeft een tool gebouwd om in een paar minuten zelf een geheimhoudingsverklaring voor werknemers & zzp’ers te maken, opgesteld door gespecialiseerde advocaten in ons netwerk. Zo weet u zeker dat u een waterdichte verklaring opstelt en uw informatie is beschermd.

Maak nu zelf binnen enkele minuten een professionele geheimhoudingsverklaring met deze eenvoudige tool

Bekijk hier hoe het werkt >>

werknemer of zzp

Als de werknemer of zzp’er al blootgesteld is aan geheime informatie, dan is dat geen hindernis om alsnog een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen. In het concept is daarmee rekening gehouden, zodat ook reeds verstrekte informatie beschermd is.

Hoe is vertrouwelijke informatie gedefinieerd?

“Vertrouwelijke Informatie” is in de conceptovereenkomst heel breed gedefinieerd: alle schriftelijke, mondelinge, elektronische of andersoortige informatie van welke aard dan ook die met betrekking tot de onderneming is verstrekt of wordt verstrekt.

Uitzonderingen geheimhouding

Informatie kan op zeker moment zijn geheime status verliezen, bijvoorbeeld omdat deze in een openbare bron terecht komt of bij een derde te koop is. In die situaties is het niet redelijk dat de geheimhoudingsverplichting nog geldt. In het concept is vastgelegd dat hier geen onenigheid over kan ontstaan.

De verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie waarvan de Ontvanger van de vertrouwelijke informatie kan aantonen dat deze:

 1. buiten het kader van deze Overeenkomst rechtmatig in zijn of haar bezit was, of is gekomen;
 2. tot het publieke domein behoorde op het moment waarop deze aan de Ontvanger werd verstrekt, of daarna tot het publieke domein is komen te behoren zonder dat er sprake is van een schending van deze overeenkomst; of
 3. verstrekt dient te worden op last van enig overheidsorgaan, de rechterlijke macht of krachtens dwingend recht.

Wat gebeurt er bij schending?

Bij schending van de geheimhoudingsverplichting kunt u de werknemer of zzp’er aansprakelijk houden voor alle schade die ontstaat door schending van de overeenkomst. Dat staat los van een eventuele boete die u kan opnemen bij schending.

boete nda

Boete bij schending geheimhoudingsverklaring?

Diegene die de geheimhoudingsverklaring schendt, moet vanzelfsprekend de schade vergoeden die uit schending voortvloeit. Daarbovenop kun je ook nog een boeteclausule opnemen. In de praktijk gebeurt het niet vaak dat er boetes betaald worden, maar het afschrikwekkende effect ervan is zinvol.

Waarom LegalDutch?

 • Overeenkomsten opgesteld door ervaren advocaten
 • Do-it-yourself: begeleiding in begrijpelijke taal
 • Veilig: gegevens worden versleuteld verstuurd (SSL)
 • Privacy: wij verwijderen gegevens na gebruik direct

Maak nu zelf binnen enkele minuten een geheimhoudingsverklaring met deze eenvoudige tool >>

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch. Vergeet alles wat je dacht over advocaten. Wij doen het anders. We helpen ondernemingen met zelfvertrouwen slimmere juridische beslissingen te nemen. Daarvoor brengen we hen naadloos in contact met de juiste specialisten, die transparant zijn over kwaliteit, tarief en hoe ze kunnen bijdragen aan succes. Zo brengen we je business vooruit.