Wanneer Krijgt u Gesubsidieerde Rechtsbijstand?

Door Redactie LegalDutch

Als u een relatief laag inkomen heeft en in een juridische procedure verzeild raakt, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De grens voor alleenstaanden ligt dit jaar op 25.200 euro, voor gezinnen is dat 35.600 euro. Onder deze inkomens krijgt u een advocaat “toegevoegd”.

Een advocaat vraagt namens u de subsidie aan bij de Raad van de Rechtsbijstand. Slaagt de aanvraag dan betaalt de overheid een groot deel van de rekening van de advocaat – u zelf betaalt een eenmalige eigen bijdrage. De hoogte daarvan – 129 tot 769 euro – is afhankelijk van uw inkomen (zie hier het overzicht). Als u van een advocaat alleen eenvoudig advies nodig hebt, dan heet dat een Lichte Advies Toevoeging (LAT). Hiervoor gelden afwijkende eigen bijdragen. Ook voor mediation (bemiddeling bij bijvoorbeeld echtscheiding) zijn de eigen bijdragen afwijkend.

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw inkomen en vermogen als u een beroep doet op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij het bepalen van uw inkomen en vermogen wordt altijd uitgegaan van een peiljaar, dat twee jaar voor het huidige jaar ligt. De Raad kijkt in 2013 dus naar uw inkomen en vermogen in 2011. Maar als u sinds 2011 opeens veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2013 te kijken. Dit heet een “verzoek om peiljaarverlegging”.

Zelf advocaat kiezen

U mag zelf bepalen welke advocaat uw zaak zal behartigen en u mag hem ook zelf benaderen, mits het één van de 7500 advocaten is die “toevoegingszaken” doet op het gevraagde rechtsgebied. Als u gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt, moet u de “eigen bijdrage” aan uw advocaat betalen voordat die met uw zaak begint.

In sommige strafzaken krijgt u automatisch een advocaat toegevoegd en hoeft u ook niets voor uw advocaat te betalen (ook geen eigen bijdrage). De Raad voor Rechtsbijstand doet dit op last van de rechter, bijvoorbeeld bij verdachten van een strafbaar feit die gevangen zijn gezet, bij onder curatele gestelde minderjarigen of bij gedwongen opnames in psychiatrische klinieken.

Over de auteur

LegalDutch is een onafhankelijk platform met als missie de markt voor juridische dienstverlening open te breken. Vertel gratis wat u zoekt en laat advocaten pitchen op uw opdracht. Zo kiest u de juiste advocaat voor de beste prijs.