Huurder Geeft Geen Waarborgsom of Bankgarantie, wat nu?

Door Nanda Michielsen-de Wilde
huurder bankgarantie waarborgsom

Stel, u hebt als verhuurder een nieuwe huurder gevonden. U hebt een huurcontract getekend en de huurder zit al in het pand. Er is afgesproken dat een waarborgsom van drie maanden of een bankgarantie van drie maanden door de huurder moet worden verstrekt. Wat als de huurder in gebreke blijft?

Normaal gesproken moet een waarborg of bankgarantie beschikbaar zijn op het moment van ondertekenen van de huurovereenkomst. Dat kunt u als verhuurder eisen voordat u tekent. Maar dit is theorie, wat is de praktijk? Vaak wil de huurder er meteen in of is sprake van een indeplaatsstelling en heeft de nieuwe huurder de sleutel van het pand al in zijn bezit. Uw “machtsmiddel” dat de huurder niet in het gehuurde mag of dat u de huurovereenkomst niet tekent, is er dan niet. Heeft u nog meer mogelijkheden?

-> Lees meer over schade bij leegstand en de bankgarantie

Zorg ervoor dat meteen de waarborgsom wordt voldaan. Direct na intrek in het gehuurde is de waarborgsom of bankgarantie verschuldigd en is deze dus opeisbaar. Stuur meteen een brief en sommeer om direct de waarborgsom te voldoen of de bankgarantie af te geven. U kunt ook bij een ROZ contract de boete en eventueel rente aanzeggen indien de huurder in gebreke blijft. Wellicht kunt u afspreken dat de huurtermijnen als borg worden gezien, maar dan ontstaat er meteen een huurachterstand.

Waarom wil bank geen garantie verstrekken?

Informeer goed naar de reden van het uitblijven van de waarborg of bankgarantie. Wil de bank geen bankgarantie verstrekken? Dat is geen goed teken. Een bankgarantie drukt op de liquiditeitspositie van de huurder. Als de bank onvoldoende liquiditeit in het bedrijf vindt, wordt er geen bankgarantie verstrekt. Dat geeft wel wat aan. Kan de huurder in de toekomst dan wel altijd op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoen?

Is de reden gelegen in een vertraging of een oorzaak van administratieve aard? Dan kan het zijn dat u twee weken moet wachten, maar langer niet! Dan moet u proberen dat u zo snel mogelijk de borg ontvangt. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Bovendien is de waarborg of bankgarantie nu juist bedoeld om een buffer te hebben voor het geval de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

Niet genoeg om huurcontact te beëindigen

Weet dat u recht heeft op rente en incassokosten en bij een ROZ contract op een boete. In deze boete ook zodat de huurder weet dat het menens is. Helaas is het enkel niet voldoen van een waarborgsom of bankgarantie niet voldoende om de huurovereenkomst te beëindigen. Dan moet er meer aan de hand zijn. U kunt wel de rechter vragen tot veroordeling tot betaling. Maar daarvoor wegen de opbrengsten vaak niet op tegen de kosten.

Let wel, ook de eerste maand huur (indien van toepassing) moet vaak voor de eerste van de maand worden voldaan. Dus de eerste maand huur moet ook al voor het afgeven van de sleutel worden getekend. Als de huurder ook de eerste huur niet op tijd betaalt, ga dan meteen een gesprek aan met de huurder. Zijn het opstartproblemen of heeft hij te lichtvaardig gedacht en is een exploitatie helemaal niet rendabel? Kijk of in dat laatste geval wellicht een andere huurder kan worden gevonden.

Lastig om bankgarantie of waarborgsom af te dwingen

Zoals u merkt, is het lastig om na het afgeven van de sleutel een bankgarantie of waarborgsom af te dwingen. Laat u niet in die hoek zetten en zorg dat er voor het tekenen van de huurovereenkomst of voor het afgeven van de sleutel op zijn minst de waarborg of bankgarantie binnen is. En kom meteen in actie als betaling uitblijft. In een eventuele boete en ga in gesprek met de huurder over de reden van het niet voldoen.

Over de auteur

Nanda Michielsen-de Wilde is advocaat bij MARK Advocaten. Ze is gespecialiseerd in Huurecht, Civiel en Bouwrecht.