Kort Geding Procedure Aanspannen: Wanneer en wat Kost het?

Door Janhein Strop
kort geding aanspannen

Als u overweegt een kort geding aan te spannen, is het van belang antwoord te krijgen op deze drie vragen: Leent mijn zaak zich voor kort geding? Is mijn zaak kansrijk? En wat zijn de kosten van een kort geding?     

#1 Leent mijn zaak zich voor kort geding procedure?

Of u een kort geding kan aanspannen hangt ten eerste af van de vraag of u een zogeheten “spoedeisend belang” heeft. Het is op voorhand niet mogelijk exact aan te geven wanneer aan dit criterium is voldaan – de rechter maakt altijd een afweging tussen de belangen van de eiser en gedaagde. De partij tegen wie u wil procederen, zal dan ook bijna altijd als verweer aanvoeren dat u geen spoedeisend belang heeft.

Als u een kort geding wil aanspannen, heeft u als eiser altijd een advocaat nodig. Voor een gedaagde geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging.

Zaken die zich lenen voor kort geding procedure:

 • Nakoming vorderen als gedaagde weigert zijn contractuele verplichtingen na te komen, waardoor schade ontstaat.
 • Inbreuk op intellectueel eigendom, bijvoorbeeld op de markt brengen van een illegale kopie
 • Het vlottrekken van onderhandelingen
 • Ontruiming vragen van woning of bedrijfsruimte
 • Rectificatie eisen van publicatie in media
 • Incasso van een geldvordering, zoals achterstallig loon. Het incasso kort geding vindt plaats op een vaste dag en tijdstip, en kent doorgaans lage kosten.
 • Conservatoir beslag opheffen
 • Naleving van concurrentiebeding of juist opschorting ervan
 • Non-actiefstelling van werknemer
 • Tegenhouden van executieverkoop woning
 • Tegengaan van executie van een vonnis

Zaken die zich niet lenen voor kort geding procedure:

 • Aansprakelijkheid vaststellen
 • Schadevergoeding vragen
 • Ontbinding of vernietiging van de overeenkomst
 • Verklaring voor recht vragen (declaratoir vonnis)

Let op: ook als het spoedeisend belang geen uitgemaakte zaak is, kan een kort geding een goed pressiemiddel zijn. Als een partij weigert zijn verplichtingen na te komen en/of weigert te onderhandelen over een oplossing, dan kan een concept dagvaarding soms wonderen doen. De dreiging van een kort geding – met een concept dagvaarding – leidt dan ook regelmatig tot bereidheid te praten en een daaropvolgende schikking.

Snel weten of u een kansrijke zaak heeft voor kort geding?

>> Leg je zaak voor aan een advocaat met veel proceservaring

De kort geding procedure is gericht op het verkrijgen van een voorlopige beslissing. Vanwege het voorlopig karakter, kan de rechter geen ontbinding of vernietiging van een overeenkomst uitspreken. Evenmin kan de rechter oordelen over aansprakelijkheid, nu zo’n vordering niet voorlopig is.

Dwangsom

Vrijwel iedere beslissing in een kort geding procedure kan de rechter versterken met een dwangsom. Dat is alleen niet mogelijk bij een veroordeling tot betaling van een geldsom. Bij een vordering tot gebod of verbod wordt meestal als drukmiddel een dwangsom gevorderd voor iedere dag dat de gedaagde niet aan de veroordeling voldoet.

Uitspraken van een kort geding-rechter (“voorzieningenrechter”) hebben geen “gezag van gewijsde”. Dat wil zeggen dat de rechter in een “gewone” procedure (“bodemprocedure”) nooit aan de beslissing in de kort geding procedure gebonden is. Om een kort geding aan te kunnen spannen, is het niet noodzakelijk dat er al een zogeheten (gewone) bodemprocedure loopt of dat zo’n procedure wordt gestart, met uitzondering van zaken op het gebied van intellectuele eigendom.

#2 Hoe kansrijk is mijn zaak in kort geding?

Als u een spoedeisend belang heeft, is het vervolgens de vraag of de zaak ook inhoudelijk kansrijk is. Daarvoor is het essentieel een advocaat in de arm te nemen die ervaring heeft met procederen en het relevante rechtsgebied.

Een advocaat met het juiste specialisme voor uw zaak kan snel beoordelen of een kort geding de beste optie, of dat u andere stappen moet overwegen. Vaak is een kort geding een van uw strategische opties in een conflict – een goede advocaat begrijpt dat en adviseert daarover.

#3 Wat kost een kort geding?

Prijzen variëren, en hangen sterk af van van de complexiteit van de zaak. Voordeel is wel dat advocaten in staat zijn een vaste prijs af te spreken omdat een kort geding overzichtelijk is – na de zitting is het klaar. Zaken met een voorspelbaar en standaard karakter – zoals de ontruiming van een woning of bedrijfsruimte – zijn doorgaans goedkoper.

Via LegalDutch vroegen honderden ondernemers prijzen op voor een kort geding, en de meeste fixed fees van advocaten lagen tussen de 1500 en 5000 euro.

Voordat u zulke bedragen investeert, is het belangrijk dat uw zaak getoetst wordt, en u zicht krijgt op uw mogelijkheden. Een advocaat met de juiste ervaring doet dat goed en efficiënt.

>> Wilt u uw zaak snel laten beoordelen door een ervaren advocaat? Bekijk hier uw mogelijkheden

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch. Vergeet alles wat je dacht over advocaten. Wij doen het anders. We helpen ondernemingen met zelfvertrouwen slimmere juridische beslissingen te nemen. Daarvoor brengen we hen naadloos in contact met de juiste specialisten, die transparant zijn over kwaliteit, tarief en hoe ze kunnen bijdragen aan succes. Zo brengen we je business vooruit.