Kortere Alimentatietermijn of Afbouw Partneralimentatie?

Door Karen Rueb-Braakman
partneralimentatie

Het initiatief Wetsvoorstel om de alimentatieduur terug te brengen van vijf tot twaalf jaar, is onlangs verworpen. Toch zijn in de huidige wetgeving ook mogelijkheden de alimentatietermijn te verkorten of af te bouwen.

Er is niet perse een wetswijziging nodig om partneralimentatie in duur te beperken. De huidige wetgeving biedt voldoende mogelijkheden om een kortere alimentatietermijn dan twaalf jaar vast te laten stellen. Er zijn al uitspraken waarin de duur van de partneralimentatie is beperkt tot periodes van twee tot zes jaar. In een aantal zaken is de alimentatieduur beperkt vanwege de eigen verdiencapaciteit van de vrouw of vanwege het vervallen van de lotsverbondenheid tussen de echtelieden, bijvoorbeeld in geval van wangedrag.

Er zijn nog veel meer relevante factoren te bedenken die van invloed kunnen zijn op de duur van de partneralimentatie op grond waarvan een rechter het redelijk en/of in overeenstemming met de wettelijke maatstaven vindt dat voor een korte(re) periode een partneralimentatie wordt vastgesteld.

Afbouw partneralimentatie

Naast of in de plaats van een beperking van de alimentatieduur is het afbouwen van partneralimentatie, het jaarlijks laten teruglopen van de hoogte van het alimentatiebedrag, een goede optie. In de praktijk wordt hier door advocaten nog te weinig gebruik van gemaakt.

Wanneer het welstandsniveau tijdens huwelijk als leidraad dient voor de hoogte van de partneralimentatie is het niet altijd redelijk om van de alimentatiebetaler te verlangen dat hij of zij het welstandsniveau van de ex partner na de echtscheiding gedurende 12 jaar lang in stand houdt. Een afbouw naar een lager welstandsniveau, het wennen aan een lager inkomen in de loop van de alimentatieduur, is een zeer redelijk en praktische optie.

Zorg dat duur en afbouw partneralimentatie wordt besproken

In alle gevallen waarin een partneralimentatie ter sprake komt, zou de duur van de partneralimentatie en een mogelijke afbouw van de alimentatie een vast onderdeel van overleg of van de procedure moeten uitmaken en dient de duur afgeleid te worden van de persoonlijke omstandigheden van de partners. Het automatisme van een twaalf jaar durende partneralimentatie behoort verleden tijd te zijn, hetgeen niet betekent dat in veel gevallen alsnog een twaalf jaar durende partneralimentatie wordt vastgesteld.

Zorg er dus voor dat de duur en afbouw van de partneralimentatie altijd op de agenda komt te staan tijdens de scheidingsmediaton, een minnelijk overleg en/of in de echtscheidingsprocedure.

Over de auteur

Karen Rueb-Braakman is advocaat bij RWV advocaten. Zij is uitsluitend werkzaam op het gebied van Personen- en Familierecht en meer in het bijzonder gespecialiseerd op het gebied van echtscheiding.