Alles dat u Moet Weten Over de Letter Of Intent (LOI)

Door Janhein Strop
letter of intent

Een Letter of Intent (LOI) is een belangrijk instrument voor een succesvolle overname. Welke functie heeft een letter of intent precies? Welke elementen bevat het document? En kun je een LOI opstellen zonder advocaat of overname-adviseur?

Wat is de functie van een LOI?

Belangrijkste functie van de LOI voor de koper is exclusiviteit: de verkoper verplicht zich ertoe alleen met de beoogd koper te onderhandelen. Maar voordat een verkoper bereid is om met één partij verder te gaan, moet die wel het vertrouwen hebben dat het tijdrovende proces tot een deal leidt.

Daarnaast is de letter of intent (intentieverklaring) voor beide partijen een middel om het onderhandelingsproces te stroomlijnen door een aantal essentiële afspraken naar voren te halen, en vorm te geven aan het proces zodat de kans op succes groter wordt. Vandaar dat de belangrijkste voorwaarden moeten zijn afgekaart.

> Maak zelf een professionele intentieverklaring met deze kostenbesparende tool – ontwikkeld in samenwerking met M&A-advocaten én overname-platform Brookz.

Ontdek de tool

Wat staat er in een Letter Of Intent?

 • Aandelen of activa
  Partijen leggen vast hoeveel (en welke) aandelen worden verkocht of welke activa bij een activa-passiva transactie.
 • Prijs
  Dit is nogal vanzelfsprekend. Zonder overeenstemming over de prijs wordt er doorgaans geen LOI getekend. De prijs is indicatief omdat er natuurlijk nog een boekenonderzoek moet plaatsvinden die invloed kan hebben op de definitieve (ver)koopprijs.
 • Geheimhouding
  Ook dit is een standaardbepaling, en vooral voor de verkoper een must omdat die veel gevoelige informatie prijsgeeft. Ben je nog niet zover om een LOI op te stellen, maak dan in ieder geval een geheimhoudingsovereenkomst als je gaat praten. Een tool om er zelf een te maken tegen lage kosten vind je hier.
 • Vorm en moment van betaling
  Betaling direct na levering? Of is er bijvoorbeeld sprake van een earn-out?
 • Boekenonderzoek: due diligence
  Dit is één van de belangrijkste elementen van het verkooptraject. Partijen maken in de letter of intent afspraken over de omvang van het boekenonderzoek. Standaard is de bepaling dat het boekenonderzoek naar tevredenheid van de koper is – een opschortende voorwaarde. Dat biedt de koper een way out als hij zaken aantreft die hij niet verwachtte.
 • Kosten transactie
  Het is handig af te spreken wie de kosten van het boekenonderzoek en de transactiedocumentatie voor zijn rekening neemt.
 • Transactiedocumentatie: minimaal een koopovereenkomst. Maar kan ook meer zijn zoals een earn out-regeling, een escrow-overeenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst als bestaande aandeelhouders in het bedrijf blijven.
 • Voorbehoud financiering: de koper zal in sommige gevallen willen bepalen dat hij financiering kan krijgen voor de overname en dat hij deze financiering op marktconforme voorwaarden kan verkrijgen.
 • Garanties
  In hoeverre al garanties worden opgenomen in de letter of intent hangt sterk af van de wens van partijen. Soms kan een garantie zo essentieel zijn dat een koper die al wil vastleggen voordat de onderhandelingen verder gaan. Maar vaak is het voldoende af te spreken dat partijen de standaard garanties opnemen.
 • Tijdspad overname tot aan closing
  Het kan verstandig zijn om een tijdspad uit te werken, vooral voor het boekenonderzoek en het opstellen van de transactiedocumentatie. Dat zorgt ervoor dat alle betrokken partijen haast hebben en het tempo hoog blijft.
 • Concurrentiebeding
  Is geen standaardbepaling. Partijen kiezen er meestal voor omdat het concurrentiebeding later uit te onderhandelen in de koopovereenkomst.
 • Rol van verkoper na overname: blijft die nog verbonden aan het bedrijf.
 • Break fee bij afbreken onderhandeling: komt wel voor bij grotere transacties.

Deze lijst is niet uitputtend, er zijn tig andere zaken te verzinnen die je kan vastleggen in een letter of intent. Met andere woorden: de omvang van het document kan sterk variëren, wat de volgende vraag oproept:

Is een LOI bindend?

Een letter of intent is al snel bindend. De mate waarin hangt vanzelfsprekend af van de manier hoe de LOI  is geformuleerd. Daarom blijft dit een juridisch heikel punt, waarover al veel gevechten gevoerd in de rechtbank.

Als stelregel zou je kunnen zeggen dat de koper erbij gebaat is dat de LOI niet-bindend is, afgezien van exclusiviteit en geheimhouding. Hij zal ervoor zorgen dat er voldoende opschortende voorwaarden zijn opgenomen – zoals tevredenheid met de uitkomst van de due diligence – zodat hij nog van de overname kan afzien.

De verkoper daarentegen heeft er belang bij dat de koper zich zo veel mogelijk committeert,

Kun je zelf een LOI opstellen?

Bij grotere deals zijn in de regel direct advocaten betrokken en zullen zij verantwoordelijk zijn voor de juridische documentatie.

Maar als je geen adviseur hebt en het zelf wil doen, kan dat?

Dat kan vanzelfsprekend.

Voor partijen die tegen lage kosten (EUR 49) zelf een letter of intent willen opstellen, hebben we in samenwerking met M&A-advocaten in het LegalDutch-netwerk een model ontwikkeld, geschikt voor aandelentransacties en activa passiva-transacties.

Standaard in het model is de opname van een aantal opschortende voorwaarden, zoals tevredenheid met de uitkomst van het boekenonderzoek. Constateer je als koper dat er risico’s kleven aan de vennootschap die je niet had voorzien, dan kun je er zonder kleerscheuren nog uitstappen.

Aan de andere kant verbindt deze letter of intent wel tot exclusiviteit, en kan de koper niet zonder goede reden de onderhandelingstafel verlaten.

> Maak zelf een professionele intentieverklaring met deze kostenbesparende tool – ontwikkeld in samenwerking met M&A-advocaten én overname-platform Brookz.

Ontdek de tool

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch. Vergeet alles wat je dacht over advocaten. Wij doen het anders. We helpen ondernemingen met zelfvertrouwen slimmere juridische beslissingen te nemen. Daarvoor brengen we hen naadloos in contact met de juiste specialisten, die transparant zijn over kwaliteit, tarief en hoe ze kunnen bijdragen aan succes. Zo brengen we je business vooruit.