Loket Kifid Voor Renteswapclaims nog Altijd Dicht

Door Jelmer Kruijt
kifid renteswap

Het nieuwe kifid-reglement biedt grote voordelen, maar niet voor renteswapclaims. Bedrijven kunnen nog niet bij het Kifid terecht en de maximale schadevergoeding die Kifid kan toekennen is ontoereikend.

Per 1 oktober is het nieuwe reglement van het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) van kracht geworden. Een groot voordeel daarvan is het wegvallen van de verplichte ronde bij de Ombudsman. Die bekijkt onder het nieuwe regime zelf of zijn inhoudelijk sturende bemiddeling nuttig kan zijn, zonder over iedere zaak een oordeel te moeten vellen. Als de Ombudsman bemiddeling of mediation niet opportuun acht of partijen daar niet voor open staan, kan de klacht direct worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Dit betekent grote tijdswinst, nu de Ombudsman-procedure niet zelden een jaar in beslag nam.

Dijsselbloem: kifid laagdrempelig en goedkoop

Minister Dijsselbloem heeft begin september laten weten dat het kifid zich open zal stellen voor rentederivatenclaims van het mkb. In zijn brief noemt hij de vaak gehoorde voordelen van het kifid: je kunt er op korte termijn terecht, de procedure is laagdrempelig en de kosten zijn laag.

Maar met het vernieuwde reglement is het loket nog altijd gesloten. Zo lang het kifid alleen open staat voor consumenten kunnen MKB-ers geen beroep doen op het kifid. Daarnaast kan de Geschillencommissie een gedupeerde slechts bindend een hoofdsom toewijzen van maximaal EUR 250.000. Dit maximum is voor omvangrijke swapschades niet toereikend.

Procedure renteswap bij Kifid sneller

Bij de voordelen die de minister opsomt, zijn een paar kanttekeningen te plaatsen. Zo kan een klager zijn geschil sneller aanhangig maken bij een rechtbank dan bij het kifid, ervan uitgaande dat het reglement voor rentederivatenclaims (het ‘swapreglement’) net als het nieuwe generieke reglement, een interne klachtenprocedure kent. Echter, de doorlooptijd zal sneller zijn, zeker als ook in het swapreglement de verplichte ombudsmanronde vervalt. Alleen als de rechtbank partijen ter comparitie tot een vergelijk weet te brengen, zou de rechtbankprocedure sneller in een oplossing kunnen resulteren.

Geharnast verzet door banken

De door de Minister veronderstelde laagdrempeligheid zal grotendeels samenhangen met lagere te verwachten kosten van een procedure bij het kifid. Maar dit valt te betwijfelen, omdat een renteswapclaim vaak omvangrijk is. Een swapovereenkomst wordt doorgaans pas afgesloten bij een kredietsom vanaf EUR 250.000, wat betekent dat zo’n claim op geharnast verzet van de bank en haar advocaten zal stuiten. Gevolg hiervan is dat de gedupeerde zijn zaak schaadt als hij bij het kifid procedeert zonder deskundige procesvertegenwoordiging. En daar zitten doorgaans de grootste kosten. Procederen bij kifid of rechtbank maakt wat dat betreft geen verschil.

Verwachte voordelen lijken eerder: de deskundigheid van de kifid-arbiters, de onmogelijkheid voor de bank om een tegenvordering in te dienen, geen risico op een proceskostenveroordeling en de eenvoudigere processuele regels.

Het is nu dus wachten op het nieuwe swapreglement dat deze herfst verwacht wordt.

Over de auteur

Jelmer Kruijt is advocaat bij HeidemanBoot Advocaten en heeft een focus op het financieel recht.