Modernisering Ziektewet en Bedrijfsovername

Door Nadine Van der Slot
modernisering ziektewet bedrijfsovername

Sinds invoering van de Modernisering Ziektewet kunnen vanuit die wet claims bij u als koper van een bedrijf terecht komen met betrekking tot personeel dat vóór de datum van de bedrijfsovername al uit dienst was.

Bij een bedrijfsovername gaan meestal het personeel en de daarbij behorende verplichtingen automatisch mee over, krachtens artikel 7:662 BW. Vaak worden afwijkende afspraken gemaakt ten aanzien van bepaalde groepen werknemers, denk aan ziek personeel. U kunt bijvoorbeeld contractueel overeenkomen dat de kosten voor de zieke personeelsleden al dan niet geheel voor rekening van de verkopende partij komt. Dergelijke afspraken hebben alleen betrekking op het personeel dat in dienst is ten tijde van de overname.

Modernisering Ziektewet en claims voormalig personeel

Sinds de inwerkingtreding van de Nieuwe ziektewet 2014 kunnen er vanuit die wet echter ook claims bij u als koper terecht komen met betrekking tot personeel dat vóór de datum van overdracht al uit dienst was. Uit de gewijzigde wet volgt namelijk dat in veel gevallen de WGA-uitkering of Ziektewetuitkering van degene die ziek is geworden in dienst van de verkopende partij, verhaald kan worden door het UWV op u als koper. Dat kan alleen als op deze transactie artikel 7:662 BW van toepassing is. Niet de transactiedatum is daarbij van belang, maar de eerste ziektedag.

Neem vrijwaring op in overnamecontract

Indien op de transactie artikel 7:662 BW van toepassing is, dient u dus naast de huidige personeelslijst ook te kijken of ooit personeel in dienst is geweest van de verkopende partij dat langdurig ziek is geworden en daarnaast een WGA-uitkering, dan wel een Ziektewetuitkering ontvangt. Voorkom dat u de eventuele gevolgen daarvan over het hoofd ziet bij het onderhandelen over c.q. het opnemen van de vrijwaringen in het overnamecontract!

Over de auteur

Nadine van der Slot is advocaat bij RWV Advocaten. Ze versterkt zowel de Sectie Ondernemingsrecht als de Sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht.