Nieuw Ontslagrecht 2015: Meer Procedures

Door Jan-Hein Strop
nieuwe ontslagrecht meer procedures

Met het nieuw ontslagrecht gaat de ontslagbescherming vanaf 2015 niet op de helling, eerder het omgekeerde: de positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever verbetert juist. En het leidt tot meer procedures.

Waarom? Vanaf 2015 hebben werknemers na twee jaar dienstverband altijd recht op een “transitievergoeding”, ongeacht de route van het ontslag. Want in tegenstelling tot het huidige systeem levert ontslag via de vergunningprocedure van het UWV in met het nieuwe ontslagrecht altijd een vergoeding op.

Transitievergoeding in nieuw ontslagrecht 2015 lager

De transitievergoeding is vanaf 2015 weliswaar lager dan in de huidige praktijk en gemaximeerd op 75.000 euro, maar daar staan een aantal procedurele verbeteringen tegenover. Zo kunnen werknemers net als nu ontslag aanvechten (bij ontslag om disfunctioneren) bij de kantonrechter, maar bestaat vanaf 2015 ook de mogelijkheid om tegen een negatief vonnis in beroep te gaan tot aan de Hoge Raad. Nu is het na de kantonrechter afgelopen.

Waar de werkgever eerst zeker wist dat hij het ontslag na een maand of twee had afgewikkeld, introduceert de nieuwe wet nu langdurige onzekerheid. Dat dit de onderhandelingspositie van werknemers verbetert, ligt voor de hand. Werkgevers zullen graag wat dieper in de buidel tasten om zeker te weten dat de zaak definitief is opgelost in plaats van jarenlange procedures.

Uitzondering maximale vergoeding in nieuw ontslagrecht 2015 leidt tot meer procedures

Hier komt bij dat er ook nog eens een uitzondering is gemaakt op de maximale vergoeding, als er sprake is van “ernstig verwijtbaar handelen” door de werkgever. Wat dat precies is, weet niemand, maar vele procedures zullen het leren. Werknemers hebben er namelijk alle belang bij om in beroep te gaan als de kosten opwegen tegen de mogelijke baten, daarbij gesterkt door allerlei experts die vrezen dat de kantonrechters de vrijheid zullen nemen hogere vergoedingen toe te kennen. Aanvullend voordeel is dat je tijdens de procedure niet ontslagen bent, de werkgever betaalt gewoon door.

Een noviteit vanaf 2015 is de twee weken bedenktijd die werknemers krijgen om op een ontslagdeal met hun werkgever terug te komen. Ook dit is een verbetering van zijn onderhandelingspositie, want het geeft de kans een dag voor het verstrijken van de termijn terug te komen op de overeenkomst en meer geld te eisen. Als de werkgever snel ontslag wil, zal hij een nieuwe deal sluiten. Daarna heb je als werknemer weer twee weken bedenktijd.

Leuk voor advocaten: meer procedures vanaf 2015 met nieuw ontslagrecht

Iedereen met meer dan twee jaar dienstverband mag straks dus in zijn handjes knijpen, even afgezien van oudere werknemers. Wie op een tijdelijk contract zit, is evenwel niet geholpen door de nieuwe wetgeving. De flexwerker mag vanaf halverwege 2014 nog maar twee jaar in tijdelijke contracten werken, tegen drie jaar nu. Dit verkleint mogelijk de bereidheid van werkgevers mensen in dienst te nemen, riep de Raad van State laatst. Bovendien geven de nieuwe regels een prikkel om flexwerkers op straat te zetten na één jaar en elf maanden, omdat werkgevers dan geen transitievergoeding hoeven te betalen.

Meer procedures met het nieuw ontslagrecht: vanaf 2015 meer werk aan de winkel voor advocaten.

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch, een vernieuwend marketingplatform voor advocaten. Met mijn ervaring als journalist (ex-FD) en juridische achtergrond help ik advocaten nieuwe klanten te bereiken met content marketing: effectief geschreven blogs die de doelgroep raken en scoren in Google. Ik geef workshops, breng advocaten in het nieuws en denk mee bij contentcreatie. Email: janhein@legaldutch.nl.