Nieuwe wet: Directie Grote Onderneming Moet (top)beloningen met OR Bespreken

Door Annemiek Vermeijden

De voorgenomen salarisverhoging van topman Ralf Hamers van ING leidde weer tot discussie over de grote verschillen tussen salarissen van de top en die van de andere werknemers. De Tweede Kamer wil meer openheid over topbeloningen creëren en heeft daarom onlangs ingestemd met een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden. Wat gaat er veranderen voor grote ondernemingen? Wat is de rol van de Ondernemingsraad?

Van informeren naar bespreken

Onder de huidige wet moet de directie minstens een keer per jaar schriftelijk informatie aan de OR verstrekken over de hoogte en inhoud van de beloningen per verschillende groepen werknemers. Dit geldt dus ook ten aanzien van het bestuur en de commissarissen. Echter, uit onderzoek blijkt dat de informatie vaak door de OR zelf moet worden opgevraagd en met de verkregen informatie nauwelijks iets wordt gedaan. Slechts bij één op de vijf bedrijven bespreekt de directie de beloningsverhoudingen met de OR.

Gelet op de maatschappelijke onrust die de afgelopen jaren over de beloningen van topbestuurders is ontstaan, wil de wetgever dat dit onderwerp daadwerkelijk tussen de OR en directie besproken wordt. Het wetsvoorstel houdt in dat de directie verplicht is minimaal een keer per jaar de beloningen te bespreken in de overlegvergadering met de OR. Bij die vergaderingen moet een lid van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht aanwezig zijn.

De directie hoeft geen informatie te verstrekken over individuele bestuurders, commissarissen of werknemers. De OR krijgt ook geen inspraak of adviesrecht over de hoogte van de beloningen van bestuurders. De vaststelling hiervan is en blijft voorbehouden aan de AVA.

Voor wie?

Geldt dit wetsvoorstel voor alle ondernemingen waarbij een OR is ingesteld? Nee, de nieuwe verplichting ziet alleen op ‘grote’ ondernemingen met meer dan 100 werknemers.

Sanctie?

Wat als de directie niet aan deze verplichting voldoet? Ook hier is het antwoord kort, namelijk niet naleving leidt niet tot een sanctie.

Al met al is het slechts een kleine aanpassing van de wet. Gaat deze wet de hoogte van topsalarissen beïnvloeden? Ik denk het niet, maar de wetgever meent dat door deze verplichting, de top van een onderneming zich meer bewust zal zijn van de beloningsverschillen binnen de onderneming.

Over de auteur

Annemiek is advocaat bij de sectie ondernemingsrecht van Ekelmans & Meijer Advocaten. Zij houdt zich op nationaal en internationaal niveau bezig met het ondernemingsrecht en is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe nationale en internationale geschillen. Daarnaast heeft Annemiek ruime ervaring op het insolventierecht en verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, meer specifiek bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid. Dat Annemiek no-nonsens uitstraalt neemt niet weg dat zij zich met hart en ziel werpt op complexe procedures en adviezen die ze tot op de bodem uitzoekt en zo nodig met verve over het voetlicht brengt bij gerechtelijke instanties.