Non-disclosure Agreement (NDA) – Zo Stel je er Zelf een op

Door Janhein Strop
non disclosure agreement

Wanneer je overweegt zelf een non-disclosure agreement (NDA) op te stellen, lees dan eerst wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. En verken de vragen in onze do-it-yourself  tool.

Wat is de betekenis?

Een non-disclosure agreement gaat ook vaak door het leven als confidentiality agreement; in het Nederlands een geheimhoudingsovereenkomst, geheimhoudingscontract of geheimhoudingsverklaring.

Dat laatste begrip is enigszins misleidend, omdat het eenzijdigheid suggereert. Maar ook al is er in veel NDA’s sprake van maar één partij die vertrouwelijke informatie verschaft, toch is het een echte overeenkomst waar twee partijen hun handtekening onder zetten.

Wanneer heb je non-disclosure agreement nodig?

Zo gauw je vertrouwelijke informatie verstrekt aan een derde zou je moeten overwegen een NDA op te stellen.

Veelvoorkomende situaties waarin een NDA bescherming biedt:

  • Plannen om een nieuwe app of platform te bouwen
  • Presentatie van business models aan investeerders
  • Samenwerking tussen bedrijven op gebied van R&D, distributie of sales
  • Delen van informatie over klanten
  • Delen van informatie met free lancers of externe consultants
  • Bedrijfsovername

Een NDA zou in zulke situaties voor iedere ondernemer een routinekwestie moeten zijn.

Maar dat is het niet altijd, omdat er in Nederland – in tegenstelling tot Angelsaksische landen – een sterke cultuur van vertrouwen is. Dat is leuk voor de sfeer maar minder leuk voor de bescherming van informatie.

Er is geen reden om van een NDA af te zien, nu je met de door ons ontwikkelde NDA Generator zelf een professioneel document kan opstellen – in het Nederlands of Engels.

Maak een non-disclosure agreement op maat in enkele minuten met deze tool >>

 

Welke elementen bevat een non-disclosure agreement?

In een non-disclosure agreement staat in ieder geval vermeld welke informatie geheim is en wat de ontvangende partij daar wel en niet mee mag doen.

Definitie

Voor de verstrekker van vertrouwelijke informatie is het van belang daarbij een brede definitie te haneteren. De partij die de informatie ontvangt is er daarentegen bij gebaat de definitie te beperken. Maar de ontvanger zal doorgaans een brede uitleg moeten accepteren, omdat de meeste modellen (en het model dat je hier vindt) daarvan uitgaan.

Uitzonderingen

Natuurlijk kan niet alle informatie als vertrouwelijk worden gezien. Informatie kan zijn vertrouwelijke status verliezen op enig moment, bijvoorbeeld wanneer het terecht komt in het publieke domein of gekocht kan worden van een derde partij.  In deze situaties is het niet redelijk dat de geheimhoudingsverplichting stand houdt. Daarin voorziet het voorbeeld.

Doel

Ook belangrijk is de doelomschrijving (“purpose”): met welk doel wordt de informatie verstrekt? Partijen zullen duidelijk willen formuleren wat de achtergrond is van het sluiten van de non-disclosure agreement, zodat de informatie niet voor een ander doel gebruikt mag worden.

Meerzijdig / eenzijdig

Vraag jezelf af of jullie beiden geheime informatie geven (meerzijdige overeenkomst), of dat er één partij is die informatie geeft en één partij die slechts ontvangt (eenzijdige overeenkomst). Let wel: eenzijdige geheimhoudingsovereenkomsten zijn niet altijd redelijk. Waarom zou slechts één partij gebonden zijn aan geheimhouding? Het model houdt hier rekening mee.

Duur

Het is gebruikelijk in de NDA op te nemen dat deze een duur heeft van een aantal jaren, afhankelijk van het project natuurlijk. Als je informatie verstrekt binnen die periode geldt een geheimhoudingsverplichting. Let op: dit is wat anders dan de verplichting om informatie (verstrekt binnen duur van de overeenkomst) geheim te houden na beëindiging van de overeenkomst. De periode daarvoor spreek je apart af.

Sancties

Als de NDA geschonden wordt, kan je schadevergoeding eisen. Maar omdat het lastig te bepalen is wat precies de hoogte is van de ontstane schade, is het raadzaam een boetebeding op te nemen. Voordeel is dat de boete direct verschuldigd is bij het schenden van de NDA. Bovendien heeft een boete een afschrikwekkende werking.

Rechtspersoon (bv)?

Ben je een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof), dan heeft je onderneming geen zogeheten rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat je persoonlijk aansprakelijk bent en ook als persoon partij bent bij de geheimhoudingsovereenkomst. Kies dus alleen om een onderneming als partij op te voeren als je een besloten vennootschap (BV) bent.

Ondertekening

Je kan een non-disclosure agreement niet als onderneming ondertekenen, alleen als persoon. Let erop dat diegene die ondertekent bevoegd is om dat te doen.

singing non-disclosure agreement

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch. Vergeet alles wat je dacht over advocaten. Wij doen het anders. We helpen ondernemingen met zelfvertrouwen slimmere juridische beslissingen te nemen. Daarvoor brengen we hen naadloos in contact met de juiste specialisten, die transparant zijn over kwaliteit, tarief en hoe ze kunnen bijdragen aan succes. Zo brengen we je business vooruit.