Ondernemingsraad Inschakelen bij Reorganisatie?

Door Didi Kuijf-Later
ondernemingsraad reorganisatie

Wanneer moet de Ondernemingsraad worden ingeschakeld bij een reorganisatie?  Advocaat Didi Kuijf-Later krijgt deze vraag vaak voorgelegd en heeft dan hetzelfde antwoord: zo vroeg mogelijk. 

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden moet het advies van de Ondernemingsraad op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit van de ondernemer.

-> Lees verder: Wanneer is een Ondernemingsraad verplicht?

-> Lees verder: Wat zijn de bevoegdheden van de Ondernemingsraad bij fusies en overnames?

Bij een reorganisatie heeft de Ondernemingsraad vaak zowel instemmings- als adviesrecht, indien bijvoorbeeld in het sociaal plan ook regels met betrekking tot het ontslagbeleid zijn opgenomen. De WOR noemt het begrip “reorganisatie” niet, maar een reorganisatie is (instemmings- en) adviesplichtig onder de noemer “belangrijke wijziging in organisatie of verdeling van bevoegdheden”, onder de noemer “ beëindiging van werkzaamheden van een onderdeel van de onderneming” of “inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden”.

Ondernemingsraad kan besluit reorganisatie ondernemer frustreren

Een ondernemingsraad die niet op tijd is ingeschakeld om haar instemming te geven of om advies uit te brengen kan het besluit van de ondernemer frustreren. Een besluit dat namelijk instemmingsplichtig is, zoals het vaststellen van het ontslagbeleid bij een reorganisatie, is nietig als geen instemming van de Ondernemingsraad is gevraagd. Een besluit kan worden geschorst als het adviesplichtig was. Dat betekent dat de ondernemer niet verder kan met haar reorganisatie.

Wat kunt u als Ondernemingsraad doen bij een reorganisatie?

  • Vraag tijdig om informatie als de ondernemer u daar niet in voorziet en plan met de ondernemer overlegvergaderingen zodat een reorganisatie tijdig op de agenda staat;
  • Zet bij een adviesaanvraag uw vragen van te voren duidelijk op een rij en licht ook toe waarom je die vragen stelt, vanuit die achtergrond kan de directie uw vragen beter beantwoorden;
  • Vraag om financiële onderbouwing en laat u niet onder druk zetten, het advies moet immers nog van invloed kunnen zijn op het te nemen besluit.

Adviesaanvraag over reorganisatie bij ondernemingsraad

Zorg ervoor dat de adviesaanvraag compleet is ontvangen: zit er een goed en helder personeelsoverzicht in? Is een overzicht gegeven van de organisatie van voor en na de reorganisatie? Is een overzicht gegeven van de mensen die voor ontslag in aanmerking komen en hoe die mensen zijn geselecteerd?

Resumerend is het van groot belang – ook voor de ondernemer – om tijdig advies te vragen bij een op de planning staande reorganisatie!

Over de auteur

Didi Kuijf-Later is advocaat arbeidsrecht bij Pellicaan Advocaten.