Ontruiming Bedrijfsruimte of Woning in Kort Geding

Door Nicolette de Bont
ontruiming bedrijfsruimte

Is de huur niet betaald? Vraag in kort geding ontruiming van woning of bedrijfsruimte. Hoe werkt dat?

Als de huur niet betaald wordt, kunt u als verhuurder de achterstallige huurpenningen laten incasseren of, indien gewenst, ook ontbinding van een huurovereenkomst via de rechter bewerkstelligen. Het verkrijgen van een vonnis tot ontbinding van een huurovereenkomst in een bodemprocedure duurt echter al snel 2 maanden. Heeft u die tijd niet, dan kunt u ook in kort geding de kantonrechter om ontruiming van het gehuurde vragen.

Wanneer kunt u kort geding starten?

Er dient, om een kort geding te starten, wel sprake te zijn van spoedeisendheid. Omstandigheden die de spoedeisendheid van een zaak aantonen om de ontruiming in kort geding te vragen zijn :

  • ernstige overlast voor omwonenden of andere huurders;
  • structureel te laat betalen van de huur;
  • het ontstaan van een huurachterstand van 3 maanden of meer.

Kort geding is snel, maar heeft voorlopig karakter

Tussen de aanvraag voor een kort geding en de daadwerkelijke zitting zit normaal gesproken niet meer dan twee tot drie weken. Vonnis volgt meestal twee weken later. Omdat in kort geding alleen een voorlopige voorziening of voorlopig oordeel kan worden uitgesproken, zal de rechter de ontruiming alleen toewijzen als voor hem voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure de ontbinding zal worden toegewezen. De voorzieningenrechter kan de huurovereenkomst niet ontbinden, omdat ontbinding geen voorlopig karakter heeft.

>> Snel weten of je zaak kansrijk is

Klik hier als je snel wilt weten of je zaak kansrijk is.

Achterstallige huurpenningen kunnen ook in kort geding worden toegewezen voor zover deze niet inhoudelijk worden betwist. Voor een inhoudelijke beoordeling van het geschil leent een kort geding zich namelijk niet. De voorzieningenrechter geeft om dezelfde reden in veel gevallen dan ook geen oordeel over boetebedingen en contractuele rentes of schadevergoedingen.

Na vonnis volgt ontruiming bedrijfspand of woning

Met het vonnis kan de deurwaarder de gehuurde bedrijfsruimte of woning ontruimen. Dit gaat op dezelfde wijze als na ontbinding van een huurovereenkomst. Het vonnis moet eerst door de deurwaarder worden betekend waarbij de ontruiming wordt aangekondigd. Indien de huurder niet vrijwillig vertrekt, dan kan de deurwaarder de politie inschakelen. Tot aan het moment van ontruiming is de huurder wel verplicht om de huur door te betalen.

Over de auteur

Nicolette de Bont is juridisch medewerker bij RWV Advocaten en werkzaam bij de afdeling incasso.