Ontslag op Staande Voet Wegens Diefstal

Door Paul Snijders
ontslag op staande voet wegens diefstal

Ontslag op staande voet wegens diefstal houdt stand, ook al gaat het om een klein bedrag. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof, besproken door advocaat Paul Snijders.

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft onlangs bepaald dat een werknemer die acht euro contant had aangenomen en niet had afgedragen, terecht op staande voet is ontslagen. Ook al ging het om een klein bedrag, toch was er volgens het hof een dringende reden voor ontslag op staande voet wegens diefstal, of eigenlijk verduistering.

De aanleiding voor het ontslag op staande voet ontstond in een parkeergarage van Q-Park in Amsterdam, waar de werknemer werkzaam was als ‘parking host’. Q-Park was door gebruikers van de parkeergarage ingelicht over meerdere contante betalingen aan de ‘parking host’. Q-Park heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken en uit video-opnamen bleek dat ten minste één betaling in contanten waarneembaar was die niet in het elektronische logboek was vastgelegd.

Werknemer ontkende, waarna ontslag op staande voet volgde wegens diefstal

De werknemer ontkende een bedrag in contanten te hebben aangenomen. Vervolgens is hij op staande voet ontslagen met als reden ‘verduistering van aan Q-Park toebehorende gelden’ waardoor ‘definitief elk vertrouwen in een verdere samenwerking is verloren’.

Met betrekking tot de dringende reden voor het hem gegeven ontslag overwoog het Hof dat op de video-opnamen te zien is dat de werknemer een betaling in contanten in ontvangst neemt en dat de werknemer dit bedrag bij zich steekt. De door de werknemer genoemde aanleiding voor (het in ontvangst nemen van) de contante betaling is volgens het Hof niet aannemelijk geworden. Ook was niet aannemelijk geworden dat de werknemer het bedrag in een gesloten envelop heeft achtergelaten in het postvak van zijn leidinggevende, zoals hij heeft gesteld.

Op grond daarvan overwoog het Hof dat de werknemer een aan Q-Park toebehorend bedrag heeft verduisterd en daarmee de binnen Q-Park geldende procedure heeft overtreden.

Verduistering is dringende reden voor ontslag op staande voet

‘De gestelde verduistering en overtreding van procedure kunnen niet worden afgedaan als ‘een administratieve slordigheid’ – zoals de werknemer heeft geopperd – en leveren een dringende reden voor het gegeven ontslag op, in aanmerking genomen het belang van Q-Park dat betalingen voor het gebruik van de parkeergarage daadwerkelijk aan haar ten goede komen.’

‘De gedraging waarop het ontslag van de werknemer is gestoeld vormt kortom, ongeacht de beperkte omvang van het ermee gemoeide bedrag, een zo wezenlijke inbreuk op de belangen van Q-Park en op het door Q-Park in de werknemer gestelde en van deze te verlangen vertrouwen dat niet op grond van de belangen en persoonlijke omstandigheden van de werknemer kan worden geoordeeld dat een dringende reden voor ontslag ontbreekt’.

Ontslag op staande voet wegens diefstal in wet benoemd als dringende reden

Diefstal, in dit geval verduistering, wordt in de wet benoemd als een dringende reden voor ontslag op staande voet. In 2012 heeft Hoge Raad bepaald dat ontslag op staande voet van een werknemer die bij de Bijenkorf werkte, gerechtvaardigd was omdat de Bijenkorf een duidelijk beleid voerde in geval van diefstal en dat ook uitdroeg. Ondanks de geringe waarde van de zaken, vond de Hoge Raad het ontslag alleszins begrijpelijk. De lijn in de rechtspraak is dat bij ontslag wegens diefstal door personeel, ook al gaat het bijvoorbeeld om blikjes cola, de gevolgen voor de werknemer weliswaar groot zijn, maar niet opwegen tegen de ernst van de feiten.

De werknemer moet zich bewust van zijn gedrag en is daar ook volledig verantwoordelijk voor. Vooral werknemers die een leidinggevende functie of een functie met veel vrijheid hebben, wordt dit, zelfs bij zaken van relatief geringe waarde, zwaar aangerekend. Werkgevers hoeven dus ook bij relatief kleine vergrijpen niet voorzichtig te zijn om wegens diefstal over te gaan tot ontslag op staande voet.

Over de auteur

Mr. Paul Snijders is advocaat bij Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten te Amsterdam. Hij richt zich op advies en procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.