Ontslagvergoeding Behouden bij Sollicitatie

Door Paul Snijders
ontslagvergoeding sollicitatie

Indien een werkgever en werknemer een ontslagvergoeding overeenkomen, terwijl de werknemer al elders solliciteert, dan is de werkgever gehouden de ontslagvergoeding te betalen, als die sollicitatie vervolgens tot een baan leidt. Dat volgt uit een recente uitspraak, licht advocaat Paul Snijders toe.    

Werkgever en werknemer hadden met elkaar onderhandeld over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarbij is aan de werknemer uitdrukkelijk gevraagd of hij een concreet vooruitzicht had op een nieuwe baan. De werknemer had daarop geantwoord dat hij sollicitaties had lopen, maar dat hij nog geen concreet vooruitzicht had op een nieuwe baan. Vervolgens is de beëindigingsovereenkomst getekend. Toen de werknemer vlak daarna liet weten dat hij in dienst zou treden bij een andere werkgever, weigerde de werkgever de ontslagvergoeding te betalen.

Ontslagvergoeding behouden ondanks vergevorderde sollicitatie

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk bepaald dat een werkgever gehouden is de ontslagvergoeding te betalen, hoewel hij vergevorderd was in een sollicitatie naar een nieuwe baan. Dat er ondanks de sollicitatie nog geen concreet vooruitzicht was op een nieuwe baan was daarbij van belang.

Het Hof overwoog: ‘Indien de stand van zaken in die sollicitatieprocedures op dat moment voor de werkgever beslissend was geweest voor de vraag of zij al dan niet de beëindigingsovereenkomst wenste te sluiten, had zij naar die stand van zaken moeten doorvragen. Zij heeft dat niet gedaan’.

Ontslagvergoeding kan met beroep op dwaling sneuvelen

Als partijen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding overeenkomen en kort daarop blijkt dat de werknemer een nieuwe baan heeft, kan de werkgever de overeenkomst wegens dwaling vernietigen (art 6:228 lid 1 sub a en b BW). Zo oordeelde Hof Den Haag eerder dat het aannemelijk was dat de werkgever, ‘ware zij bekend geweest met de mogelijkheid van de werknemer om een andere soortgelijke functie te verkrijgen’ niet bereid zou zijn geweest om een ontslagvergoeding als was overeengekomen te betalen. In het licht van de ‘oneerlijke houding van de werknemer tijdens de onderhandelingen’ werd de overeengekomen vergoeding op grond van dwaling partieel vernietigd.

Werkgever kan zichzelf ontslagvergoeding besparen door te vragen naar sollicitatie

In het hierboven genoemde geval ontsnapte de werknemer aan vernietiging, omdat hij naar waarheid verklaarde dat hij aan het solliciteren was naar een nieuwe baan, die tijdens de onderhandelingen nog (net) niet 100 procent zeker was, en de werkgever hier verder niet over de sollicitatie had doorgevraagd. Reden dus voor werkgevers om meer concrete informatie te verlangen over de stand waarin de sollicitatieprocedure zich bevindt.

Zo kan werkgever zichzelf een ontslagvergoeding besparen.

Over de auteur

Mr. Paul Snijders is advocaat bij Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten te Amsterdam. Hij richt zich op advies en procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.