Overeenkomst Voor Website Bouwen: Waarop Letten?

Door Jan-Hein Strop
website bouwen overeenkomst

Wil je een website of andere software laten bouwen? Stel dan een heldere overeenkomst op, want bij IT-projecten gaat het vaak mis tussen partijen. Waar moet je op letten?

Een website laten bouwen is net zoiets als een verbouwing van je huis. Het kost meestal meer tijd en meer geld dan vooraf begroot, en de kans op een conflict over de oplevering is niet gering. Een gestage stroom gerechtelijke uitspraken hierover is het jammere bewijs.

Helemaal te voorkomen zijn conflicten nooit, maar je kan op zijn minst heldere, schriftelijke afspraken maken. Ja deuhu, zou je zeggen. Maar in de praktijk blijkt dat partijen vaak geen overeenkomst opstellen, bijvoorbeeld omdat ze elkaar al kennen. Dat is evenwel een slechte reden om die overeenkomst niet te maken – ieder huwelijk kan na een veelbelovende start verzuren.

Een belangrijke oorzaak is dat je bij het bouwen van een website regelmatig tegen onverwachte problemen aanloopt, waarvan vervolgens de vraag is voor wiens rekening en risico die moeten komen. Daarnaast hebben websitebouwers de begrijpelijke neiging om een aantrekkelijke offerte te maken, uitgaande van optimistische veronderstellingen. Als het project dan om wat voor reden ook uitloopt, ontstaat frictie. Hoe kun je toch zoveel mogelijk gezeur voorkomen en sta je juridisch sterk?

Maak een uitgewerkt Functioneel Ontwerp

In een Functioneel Ontwerp (FO) van de website leg je vast wat de technische vereisten van een website zijn. Het bevat in de regel de verschillende use cases en functionaliteiten als een formulier of portfolio. In de overeenkomst leg je vast dat de website bij oplevering moet voldoen aan de vereisten van het FO. Voordeel daarvan is dat je in geval van een conflict helder kan aangeven op welke punten de websitebouwer in gebreke blijft (waarover zo meer).

Regel overdracht van auteursrecht

Dit gaat vaak verkeerd. Opdrachtgevers realiseren zich niet altijd dat de websitebouwer het auteursrecht houdt op de code en het design, en dat je als opdrachtgever zonder overeenkomst slechts een (impliciete) licentie verwerft voor het gebruik ervan. Tenzij je natuurlijk in de overeenkomst regelt dat de bouwer de auteursrechten overdraagt. Doe dat het liefst iedere keer dat een deel van de website wordt opgeleverd. Als je dit niet regelt, moet je na oplevering in principe toestemming vragen aan de auteursrechthebbende om wijzigingen in de code en design aan te brengen, waardoor je mogelijk vastzit aan het websitebureau voor onderhoud en doorontwikkeling.

> Lees hier meer over de akte van overdracht van intellectueel eigendom

Formuleer een specifieke ingebrekestelling

Bij onenigheid over de oplevering moet je er vanzelfsprekend proberen samen uit te komen. Stel je daarbij altijd redelijk op en neem je standpunten ook schriftelijk in met het oog op juridisch getouwtrek. Als de bouwer volhardt in de weigering om afspraken na te komen, is de eerstvolgende stap het versturen van een zogeheten ingebrekestelling. Die moet specifiek omschrijven op welke punten van de overeenkomst en het FO de websitebouwer in gebreke blijft, en een redelijke termijn bieden om alsnog te leveren. Na het verstrijken van de termijn is de opdrachtnemer in verzuim. Dat heeft als juridisch gevolg dat je de overeenkomst kan ontbinden en eventueel schadevergoeding kan vorderen.

Zet hostingcontract op jouw naam

Ga zelf het hostingcontract aan voor de website, lift niet mee op de hosting van de bouwer. En maak backups. Zo houd je controle mocht het misgaan. Wees bedacht op worst case scenario’s waarin een rancuneuze websitebouwer je de toegang tot de server ontzegt. Weg code! Als die voet bij stuk houdt, moet je of je verlies nemen of een kort geding starten voor toegang tot de code. De kosten daarvan zullen niet altijd opwegen tegen de baten.

Win advies in

Wie op al deze terreinen onzeker is, doet er goed aan wat advies in te winnen. Specifieke omstandigheden en eisen aan de website kunnen vragen om een overeenkomst op maat. Staat er grote tijdsdruk op het project, onderzoek dan bijvoorbeeld of je kan afspreken dat de bouwer direct in verzuim komt na afloop van een termijn. Een goede overeenkomst kost misschien wat, de kosten van vertraging, conflicten en procedures zijn vele malen hoger.

Heb je advies nodig van een advocaat die gespecialiseerd is in IT-projecten?

Vergelijk prijs en kwaliteit via het onafhankelijk platform LegalDutch en vind snel de beste deal >>

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch, een vernieuwend marketingplatform voor advocaten. Met mijn ervaring als journalist (ex-FD) en juridische achtergrond help ik advocaten nieuwe klanten te bereiken met content marketing: effectief geschreven blogs die de doelgroep raken en scoren in Google. Ik geef workshops, breng advocaten in het nieuws en denk mee bij contentcreatie. Email: janhein@legaldutch.nl.