Pas op met Selectieve Betalingen Voor Faillissement

Door Dave Beck
selectieve betaling faillissement

Hoe dichter een faillissement nadert, hoe meer u zich bij de vervulling van uw taak moet richten op de schuldeisers van de vennootschap. Pas dus op met selectieve betalingen.

De bestuurstaak krijgt dan de trekken van de opdracht van de curator. Het naderende faillissement werpt zijn schaduw vooruit. Immers, als er onvoldoende middelen zijn om alle schuldeisers te voldoen, hebben de aandeelhouders niet langer een daadwerkelijk economisch belang bij de vennootschap. Het zijn dan met name de schuldeisers die belang hebben bij de wijze waarop de vennootschap wordt bestuurd.

In deze situatie kunt u als bestuurder onder meer onrechtmatig handelen jegens de gezamenlijke schuldeisers door één of meer schuldeisers (meestal een aan u verbonden schuldeiser) te bevoordelen ten koste van de rest. Het is belangrijk dat u zich realiseert onder welke omstandigheden zulke bevoordeling, doorgaans selectieve betaling genoemd, een onrechtmatige daad oplevert.

Maatstaf onrechtmatige daad

De Hoge Raad bevestigde in dit kader recent de maatstaf dat als u als bestuurder vlak voor faillissement substantiële betalingen verricht aan een aan u verbonden schuldeiser u, behoudens zogenaamde rechtvaardigingsgronden, onrechtmatig handelt jegens de overige schuldeisers. De schuldeiser in kwestie krijgt namelijk een gunstiger behandeling en u benadeelt  de overige schuldeisers.

Het is wel de vraag of u als bestuurder kon weten dat de overige schuldeisers schade zouden lijden als gevolg van de selectieve betaling.

Gevolgen selectieve betaling

Het leerstuk van selectieve betaling is complex en betalingen in het licht van faillissement kunnen achteraf aanzienlijke consequenties voor u als bestuurder hebben.

Dave Beck

Over de auteur

Dave Beck is advocaat en werkzaam bij RWV Advocaten. Hij maakt deel uit van de Secties Ondernemingsrecht- en Insolventierecht.