Met Prepack Doorstart Maken na Faillissement

Door Jan-Hein Strop
prepack faillissement

Wat is prepack? En wat kan prepack voor uw onderneming betekenen? De benoeming van een stille bewindvoerder maakt een doorstart na faillissement kansrijker.

Wat is prepack?

Prepack (van het Engels “pre packaged”) is de mogelijkheid om al vóór een mogelijk faillissement een “stille curator” te benoemen – ook wel “stille bewindvoerder” genoemd. Het is een regeling die ondernemers helpt bij een reorganisatie, herstructurering of doorstart na faillissement. Zo wordt onnodig waardeverlies vermeden. Er circuleert nu een wetsvoorstel voor prepack (Wet Continuïteit Ondernemingen) dat mogelijk dit jaar al van kracht wordt, volgend op succesvolle experimenten.

Hoe werkt doorstart met prepack?

De onderneming vraag de rechtbank een stille curator (een advocaat insolventierecht) te benoemen, die na het faillissement de “gewone” curator wordt. Dat is alleen zinvol als de onderneming op zichzelf levensvatbaar is en er nog voldoende financiering is om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten. De curator gaat een overeenkomst aan met het bedrijf om te zien of – en zo ja, onder welke voorwaarden – een doorstart na faillissement mogelijk is.

–>> Lees hier meer over de turboliquidatie van een vennootschap als alternatief voor faillissement.

Hij bereidt in stilte een activatransactie voor ten behoeve van een doorstart – de kern van de prepack – in overleg met de belangrijkste betrokkenen. Daarvoor probeert hij zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen van de activiteiten en waarde van de onderneming en eventuele overnamekandidaten. De crediteuren worden niet geïnformeerd en met kandidaat-kopers wordt onderhandeld op voorwaarde van geheimhouding. Na de faillietverklaring kan de goed ingevoerde curator meteen met zijn werk te beginnen en een doorstart zo snel mogelijk uitvoeren.

Een stille curator moet met prepack de belangen van de crediteuren in het oog houden – hij is geen toezichthouder of adviseur van de onderneming. De ondernemer behoudt voor faillissement zelf het beheer en de beschikking over het vermogen van het bedrijf. Wel kan de stille curator de ondernemer vertellen welke voorbereidingen nodig zijn om de afwikkeling van een faillissement en een doorstart te bespoedigen. De overeenkomst tussen de stille curator en de onderneming kan door beide partijen op ieder moment zonder opgave van redenen worden beëindigd.

Waarom prepack bij faillissement?

Prepack voorkomt onnodig waardeverlies en verlies van banen. Het komt vaak voor dat bedrijven na een faillietverklaring in een sterk negatieve spiraal komen, waardoor leveranciers weigeren te leveren, klanten weglopen en werknemers vertrekken. Door een faillissement verliest de onderneming in korte tijd veel van haar waarde en is de kans op een doorstart van gezonde bedrijfsonderdelen kleiner. Met prepack is de kans groter dat de opbrengst van de verkoop van gezonde onderdelen hoger uitvalt, wat bovendien als voordeel heeft dat er meer geld in de boedel isprepack faillissement voor de de schuldeisers.

Zijn er succesvolle voorbeelden van prepack?

Een bekende doorstart met prepack is die van schoenwinkelketen Schoenenreus, dat zelfs aan een faillissement ontsnapte. De 200 winkels bleven  open en de keten was binnen zeer korte tijd doorgestart met behoud van de meeste winkels en rond de duizend banen.

Prime Champ, de grootste champignonteler van Nederland, maakte enkele dagen na de faillissementsverklaring een doorstart met het Ierse Monaghan. De teelt kwam geen moment stil te liggen en 750 van de 900 werknemers behielden hun baan. Een doorstart met dank aan prepack.

Jan-Hein Strop

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch, een vernieuwend marketingplatform voor advocaten. Met mijn ervaring als journalist (ex-FD) en juridische achtergrond help ik advocaten nieuwe klanten te bereiken met content marketing: effectief geschreven blogs die de doelgroep raken en scoren in Google. Ik geef workshops, breng advocaten in het nieuws en denk mee bij contentcreatie. Email: janhein@legaldutch.nl.