Wacht Rabobank Schadeclaims Voor Fraude Euribor?

Door Jan-Hein Strop
euribor schadeclaims rabobank

Rabobank kreeg voor fraude met Libor en Euribor een dikke boete. Wachten er nu civielrechtelijke schadeclaims, omdat veel hypotheken en andere leningen zijn gebaseerd op Euribor?

Rabobank heeft een grote boete gekregen voor het manipuleren van Libor en Euribor, de rentetarieven die banken elkaar rekenen. Hoe groot het bedrag van 774 miljoen ook lijkt, de schade voor Rabobank zou wel eens veel groter kunnen zijn. Probleem is dat veel hypotheken en andere leningen met een variabel rentetarief, gebaseerd zijn op Euribor. Zo staat dat ook in contracten.

Als Rabobank Euribor omhoog heeft gemanipuleerd, betekent de fraude dat honderdduizenden mensen met een Rabobank-lening wellicht te veel rente hebben betaald. En zorgwekkender nog: niet alleen mensen die een lening hebben bij Rabobank. Ook klanten van andere banken zijn gedupeerd door het handelen van Rabobank, en hebben mogelijk een schadeclaim vanwege Euribor.

“Ruimte voor schadeclaim na fraude Euribor”

Dat de bank schuldig is aan fraude staat al vast, dus is nu de vraag of er schade is en of er ruimte is voor schadeclaims. In principe wel, zegt advocaat Adriaan de Gier, gespecialiseerd in financieel recht. “Het is wanprestatie van Rabobank omdat ze hun contractverplichtingen niet naleven. Consequentie is dan een schadevergoeding en eventueel ontbinding van de overeenkomst. Maar ook al ligt het juridisch eenvoudig, je moet wel bewijzen dat de rente tijden de lening te hoog was. Je hebt een concrete case nodig om te zien of er schade is. Als dat duidelijk is, zie ik mogelijkheden voor schadevergoeding.”

Ook advocaat Adri Kranenburg – bekend met dit type aansprakelijkheid – denkt dat Rabobank te maken kan krijgen met schadeclaims. “Vervolgens is echter de vraag of, en zo ja hoeveel, schade hierdoor dan door zo’n debiteur is geleden. Dat zal weer afhangen van wat Libor of Euribor zou zijn geweest als er niet door Rabobank was gemanipuleerd. Het lijkt mij niet eenvoudig om dat vast te stellen.”

In de VS zijn de schadeclaims al losgebarsten. Daar lopen 37 rechtszaken, zogenoemde class actions. Dat zijn civielrechtelijke zaken van een grote groep mensen die stellen dat ze schade hebben geleden door de manipulatie van de rentetarieven. De Tilburgse hoogleraar en advocaat Ianika Tzankova denkt dat Rabobank de juridische risico’s rondom Euribor onderschat, zei ze tegen Nieuwsuur.

Rabobank zat in panel Euribor

De Libor- en Euriborrente wordt samengesteld door panels van internationale banken. De Rabobank zat in zowel in het Libor- als Euribor-panel. Banken melden daar dagelijks tegen welke rente zij op de geldmarkt kunnen lenen. Libor en Euribor vormen de basis van alle financiële transacties wereldwijd, waardoor er duizenden miljarden euro’s mee gemoeid zijn. Een minimaal verschil in het Euribor-rentetarief kan dus enorme financiële gevolgen hebben.

Rabobank heeft een kredietportefeuille van 458 miljard euro (halverwege 2013), waarvan ongeveer de helft hypotheken. Het grootste deel van de hypotheekleningen heeft een vaste rente. Leningen aan het bedrijfsleven hebben merendeels een variabele rente gebaseerd op Euribor.

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch, een vernieuwend marketingplatform voor advocaten. Met mijn ervaring als journalist (ex-FD) en juridische achtergrond help ik advocaten nieuwe klanten te bereiken met content marketing: effectief geschreven blogs die de doelgroep raken en scoren in Google. Ik geef workshops, breng advocaten in het nieuws en denk mee bij contentcreatie. Email: janhein@legaldutch.nl.