Rabobank Verliest Zaak Renteswap: Schadevergoeding

Door Jan-Hein Strop
rabobank renteswap

Rabobank moet een melkveehouder een flinke schadevergoeding betalen vanwege schending van de zorgplicht bij de verkoop van een renteswap. Dat heeft de rechter bepaald in een vandaag gepubliceerde uitspraak, die interessant is voor andere ondernemers.

Rabobank heeft een gevoelig juridisch verlies geleden. De bank verkocht aan een melkveehouder een zogeheten renteswap bij een lening, maar informeerde de boer niet over de grote risico’s die aan de swap verbonden zijn. Dat betekent dat Rabobank zijn zorgplicht heeft geschonden en een schadevergoeding moet betalen, zo heeft de Rechtbank Oost-Brabant beslist.

Lees hier het gehele vonnis.

“Dit is een heldere uitspraak die kansen biedt voor duizenden andere ondernemers die met een renteswap zitten opgescheept en van vanwege bedrijfsbeëindiging van hun swap afwillen”, zegt de advocaat van de melkveehouder, Rolf Klinkhamer.

Rabobank verkocht renteswaps op grote schaal als alternatief voor een lening met een vaste rente. Het zou beschermen tegen een stijgende rente. Dat de renteswap ernstig nadelige gevolgen heeft bij een rentedaling, zei de bank er niet bij.

Negatieve waarde

Door de sterk gedaalde euriborrente hebben bijna alle renteswaps een “negatieve waarde”. Dat is het verschil tussen euribor en de vaste swaprente gedurende de resterende looptijd van de renteswap. Gevolg van de negatieve waarde is dat de ondernemer bij voortijdse beëindiging van de lening nog een grote afkoopsom moet betalen.

Zo ook de melkveehouder, die in 2008 om een lening vroeg van 1.250.000 euro. Rabo stelde voor een swap af te sluiten om zo het risico op een rentestijging af te dekken. Zonder kennis van zaken nam de melkveehouder de swap. Toen hij vanwege emigratie de lening wilde aflossen, stuurde Rabo een rekening van 271.386 euro, de negatieve waarde van de renteswap.

Waarschuwen voor risico’s

De rechter schrijft dat op Rabobank de “verplichting rustte om [de melkveehouder] in duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen te informeren over de aard van de geadviseerde constructie en de daarvan deel uitmakende renteswap alsmede de daaraan verbonden risico’s”.

Voor de schadeberekening keek de rechter naar de situatie die was ontstaan als de melkveehouder de swap niet had afgesloten maar een gewone lening met vaste rente. Van de schade moet Rabobank 60 procent vergoeden, nu het resterende deel ervan voor rekening komt van de leningnemer. Resultaat is dat Rabobank veroordeeld is tot het betalen van bijna 170.000 euro schadevergoeding.

In Nederland zijn naar schatting van de Autoriteit Financiële Markten enkele tienduizenden rentederivaten verkocht. De negatievewaarde bedraagt waarschijnlijk minimaal zo’n drie miljard euro.

>>> De Stichting Renteswapschadclaim start een collectieve procedure tegen Rabobank. Lees meer.

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch, een vernieuwend marketingplatform voor advocaten. Met mijn ervaring als journalist (ex-FD) en juridische achtergrond help ik advocaten nieuwe klanten te bereiken met content marketing: effectief geschreven blogs die de doelgroep raken en scoren in Google. Ik geef workshops, breng advocaten in het nieuws en denk mee bij contentcreatie. Email: janhein@legaldutch.nl.