Hoe Vraag je Tewerkstellingsvergunning aan Voor Student?

Door Sander Groen - Advocaat Immigratie en Arbeid

Hoe neem ik een stagiaire van buiten de EU aan? En hoe zit dat met buitenlandse studenten in Nederland die een stage bij je bedrijf willen lopen? Of er willen werken?

Een stagiaire van buiten de Europese Unie

Voor een bedrijf in Nederland kan het interessant zijn om een stagiaire van buiten de Europese Unie te laten kennismaken met de onderneming, bedrijfsprocessen en –cultuur om zo werkervaring op te laten doen. Ook voor dit soort stages moet een tewerkstellingsvergunning (twv) worden aangevraagd. Zonder twv is er sprake van illegale arbeid, en kan een boete worden opgelegd van € 8.000.

Alles over de tewerkstellingsvergunning lees je in dit overzichtsartikel

Om in aanmerking te komen voor een twv moet de buitenlandse stagiair een opleiding volgen aan een buitenlandse universiteit. Is hij al afgestudeerd? Ook dan kan hij nog in aanmerking komen, als hij op het moment van de twv-aanvraag maximaal 2 jaar geleden is afgestudeerd. De stage moet wel aansluiten bij zijn gevolgde opleiding.

Er gelden daarnaast een aantal specifieke voorwaarden:

  • De stage mag niet in de plaats komen van een gewone reguliere baan.
  • Er moet een stageovereenkomst zijn, waarin het stageprogramma wordt beschreven. In dit stageprogramma wordt beschreven wat de stagiair gaat leren, of wat de educatieve doelstelling is van de stage. Uit het stageprogramma moet blijken dat de stage geen reguliere baan is.
  • De stagiair moet tijdens zijn stage kunnen beschikken over een maandbedrag dat uitkomt op minimaal 50% van het bruto minimumloon maandloon. Dit kunnen inkomsten zijn uit een studiebeurs, of uiteraard uit een stagevergoeding. Als de stagiair een stagevergoeding ontvangt dan moet dit worden opgenomen in de stageovereenkomst.

De twv en verblijfsvergunning kan je voor maximaal één jaar aanvragen. Als het gaat om een stageperiode van korter dan 3 maanden duurt de aanvraag maximaal 5 weken. Is de stage langer, dan kan de aanvraagprocedure wel 3 maanden duren. Het is dus zaak om de stage ruim van te voren te plannen.

Buitenlandse studenten die in Nederland studeren en hier stage willen lopen

Bedrijven hebben geen twv nodig voor studenten van buiten de Europese Unie die in Nederland studeren en stage willen lopen. De achterliggende reden hierbij is dat deze groep studenten anders veel moeite zou hebben bij het vinden van een stageplek bij bedrijven in Nederland. De stage moet wel relevant zijn voor de studie die de student  volgt.

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet een stageovereenkomst worden gesloten tussen de student, het bedrijf en de onderwijsinstelling waar de student studeert. De onderwijsinstelling verklaart hierin dat de stage relevant is in het kader van de gevolgde studierichting. Voor de stageovereenkomst kan gebruik worden gemaakt van het model dat is ontwikkeld door de Nuffic.
  • Een kopie van de stageovereenkomst moet beschikbaar zijn op de werkplek van de stagiair.

Buitenlandse studenten in Nederland die willen werken

Voor buitenlandse studenten die in Nederland een verblijfsvergunning om te studeren bezitten, en een stage willen lopen is zoals gezegd geen tewerkstellingsvergunning vereist. Dit is wel het geval indien een buitenlandse student ‘gewoon’ wil werken naast zijn studie. In dat geval moet u als werkgever eerst een tewerkstellingsvergunning hebben voor deze student, voordat deze persoon mag werken. De twv kan worden aangevraagd voor maximaal 16 uur werk per week, of voor werk in de maanden juni, juli en augustus. In dat laatste geval mag de student 40 uur per week werken. Gelden er dan geen voorwaarden? Niet veel.

  1. De student moet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning voor studie. Als die nog niet is afgegeven dan is  een visasticker in zijn paspoort waaruit blijkt dat hij een verblijfsvergunning voor studie heeft aangevraagd ook voldoende.
  2. De student moet een marktconforme beloning ontvangen voor zijn werk.

Hoe lang duurt het voordat een twv wordt afgegeven? Dat gaat snel: ongeveer in 3 weken.

Over de auteur

Sander Groen is advocaat bij Kroes Advocaten en gespecialiseerd in arbeidsmigratie en Europees migratierecht. Hij verzorgt de aanvragen voor de vereiste visa, verblijfs- en werkvergunningen voor de werknemers van bedrijven, en van hun familie. Sander is eveneens een specialist op het gebied van de bestuurlijke boete die in het kader van de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door de Arbeidsinspectie is opgelegd. De cliënten van Sander zijn multinationals, grote (familie-)ondernemingen en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze ondernemingen zijn onder andere actief in de IT, finance, energie- en voedingsector.