Wat is een Tewerkstellingsvergunning en Wanneer Moet u die Aanvragen?

Door Sander Groen - Advocaat Immigratie en Arbeid

Wist u dat voor elke arbeid die een vreemdeling in Nederland voor uw onderneming verricht, u een tewerkstellingsvergunning moet aanvragen? Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van loon, van een arbeidsovereenkomst, of van gezag. Ook de duur van de werkzaamheden maakt niet uit. Wat is een tewerkstelingsvergunning precies en wanneer moet u die aanvragen? En wat zijn de uitzonderingen op de hoofdregel?

Een aantal werkzaamheden zijn vrijgesteld van de verplichting om te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. In deze blog zal ik de drie meest voorkomende bespreken:

  1. zakelijke besprekingen (business meetings)
  2. training
  3. IT werkzaamheden die zijn aan te merken als software implementatie.
Marjolein Driessen“Vreemdelingen laten werken zonder tewerkstellingsvergunning wordt zwaar beboet met een boete van EUR 8.000 per vreemdeling. Lees er alles over in dit blog.

Zakelijke besprekingen

Wat zijn zakelijke besprekingen? Dat zijn besprekingen die verband houden met de ontwikkeling of de bedrijfsvoering van het bedrijf in Nederland. De personen die hieronder vallen, zijn met name  personen die behoren tot het hogere management. Het is niet vereist dat de persoon die komt voor de zakelijke bespreking in dienst is van het bedrijf in Nederland of van een concernonderdeel in het buitenland.

Uitvoerende werkzaamheden die zien op de kernactiviteiten van de onderneming zijn niet toegestaan. Werkzaamheden van bijkomende aard die voor het eigen bedrijf of concernonderdeel in het buitenland in en rond die zakelijke besprekingen worden gedaan zijn wel weer toegestaan. Denk daarbij  aan het openklappen van de laptop om e-mails te beantwoorden of bellen. Andere werkzaamheden zijn niet toegestaan. Daarvoor is dan echt een tewerkstellingsvergunning vereist.

De vrijstelling is wel gebonden aan een bepaalde periode. Deze zakelijke bespreking zonder tewerkstellingsvergunning zijn toegestaan voor een periode van 84 dagen in 52 weken. Deze 84 dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Heen en weer reizen in en uit Nederland is dus toegestaan. De periode van 84 dagen begint te tellen vanaf het moment van eerste inreis in Nederland.

Training

Het ontvangen van training en opleiding (en het geven ervan trouwens ook) wordt gezien als arbeid in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen. Dit betekent dat er een tewerkstellingsvergunning voor deze ‘cursisten’ moet zijn. Alleen voor werknemers van internationale concerns is een uitzondering gemaakt. Indien deze vreemdelingen een training ontvangen in de vestiging in Nederland, dan hoeft er geen tewerkstellingsvergunning te zijn. Om onder deze uitzondering te vallen gelden wel weer een aantal voorwaarden:

  • de opleiding moet plaatsvinden in een ‘leslokaal’ onder leiding van een trainer
  • de training moet zich beperken tot observatie, of
  • tot het vertrouwd raken met de bedrijfscultuur

Onder training en opleiding valt ook het bijwonen van bijeenkomsten ter bevordering van de bedrijfscultuur.

Ook deze vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht is weer verbonden aan een bepaalde duur. Trainingen zonder tewerkstellingsvergunning zijn toegestaan voor een maximale duur van 12 aaneengesloten weken binnen een periode van 36 weken.

Dit betekent dus dat voor een werknemer uit Kroatië of Roemenië die voor twee weken een training heeft gevolgd in Nederland en daarna weer terugkeert naar het concernonderdeel in het buitenland voor zes weken om daarna weer twee weken een training te volgen in Nederland, u wel een tewerkstellingsvergunning moet aanvragen voor die laatste twee weken.

IT-werkzaamheden

IT-werkzaamheden die vallen aan te merken als het implementeren van software of het instrueren van de klant in Nederland in het gebruik daarvan zijn ook vrijgesteld. Wel is vereist dat de vreemdeling die de software implementatiewerkzaamheden komt verrichten, in loondienst is van de in het buitenland gevestigde werkgever. Deze werkgever moet de software hebben ontwikkeld, of klantspecifiek hebben gemaakt voor de in Nederland gevestigde opdrachtgever.

Software implementatiewerkzaamheden zijn toegestaan voor een maximale periode van 13 aangesloten weken in een periode van 52 weken.

Check dus altijd goed of u een tewerkstellingsvergunning bij het UWV moet aanvragen.

Over de auteur

Sander Groen is advocaat bij Kroes Advocaten en gespecialiseerd in arbeidsmigratie en Europees migratierecht. Hij verzorgt de aanvragen voor de vereiste visa, verblijfs- en werkvergunningen voor de werknemers van bedrijven, en van hun familie. Sander is eveneens een specialist op het gebied van de bestuurlijke boete die in het kader van de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door de Arbeidsinspectie is opgelegd. De cliënten van Sander zijn multinationals, grote (familie-)ondernemingen en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze ondernemingen zijn onder andere actief in de IT, finance, energie- en voedingsector.