Werkgevers, Vermijd Hoge Kosten van Vangnetters

Door Emke Vreugdenhil
vangnetters

De overheid is er alles aan gelegen zieke werknemers zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Sinds dit jaar is er daarom een financiële prikkel voor werkgevers bijgekomen met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava). Wat kunnen werkgevers doen om hoge kosten te vermijden?

Wat zijn vangnetters in de zin van de wet Bezava?

De nieuwe financiële prikkel wordt ingevoerd specifiek voor “vangnetters” die een beroep doen op de nieuwe Ziektewet. Met vangnetters wordt bedoeld: werknemers die ziek uit dienst gaan binnen 2 jaar nadat zij ziek zijn geworden. Denk aan werknemers die wegens een reorganisatie worden ontslagen terwijl zij ziek zijn. Of aan werknemers met een contract voor bepaalde tijd, die ziek zijn op het moment dat hun contract afloopt. Of uitzendkrachten.

Met vangnetters worden ook bedoeld: werknemers die gezond uit dienst gaan maar binnen vier weken na het einde van hun arbeidsovereenkomst alsnog ziek worden. Al deze werknemers kunnen een beroep doen op de Ziektewet (maar zie ook hierna). De financiële prikkel voor werkgevers om hen te stimuleren om ook deze groep werknemers (en ex-werknemers) zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces terug te krijgen, is vervat in de Bezava.

Wat houdt de financiële prikkel in?

Voor grote en middelgrote werkgevers wordt de hoogte van de premie die zij moeten betalen voor de ZW en zogenaamde WGA-flex (WGA voor vangnetters) aangepast aan de mate waarin hun (ex-) werknemers een beroep hebben gedaan op de Ziektewet en opvolgende WGA-uitkering. Kleine werkgevers betalen een premie die is gebaseerd op de ZW- en WGA-uitkeringen binnen hun sector; voor hen geldt de financiële prikkel dus niet.

Welke juridische gevolgen heeft Bezava? Rol UWV?

De (middel) grote werkgever krijgt vanaf 2014 elk jaar een zogenaamde “toekenningsbeslissing” van het UWV: een opgave van de ZW-uitkeringen of WGA-flex-uitkeringen die zijn toegekend aan ex-werknemers. De werkgever krijgt de gelegenheid om tegen dit toekenningsbesluit bezwaar te maken.

Op basis van het definitieve toekenningsbesluit van het UWV, ontvangt de werkgever vervolgens een premiebesluit van de Belastingdienst. Ook tegen dat besluit kan de werkgever bezwaar maken.

Hoe kun je hoge kosten vangnetters vermijden?

  • Uiteraard is het zaak om alert te zijn op de bezwaar mogelijkheden. Voorbeelden van bezwaargronden: de werknemer was niet ziek toen hij uit dienst ging, of zijn eerste ziektedag ligt na de vier weken termijn.
  • Nog beter is het uiteraard om te voorkomen dat de financiële prikkel in beeld komt. Denkbaar is dat de werkgever kiest voor verlenging van het dienstverband als de werknemer ziek blijkt te zijn, zodat onder de vleugels van de werkgever (met controle van de bedrijfsarts) tot volledige herstel kan worden gekomen. Ook kan de werkgever in de arbeidsovereenkomst bepalingen opnemen die erop gericht zijn om de werknemer die na het dienstverband ziek is of wordt, nog onder controle en begeleiding van de eigen arbodienst te houden.
  • Verder kan de werkgever ervoor zorgen dat bij einde arbeidsovereenkomst de volledige opzegtermijn in acht wordt genomen, zodat de werknemer als hij op de einddatum gezond is, direct aansluitend WW krijgt. Want voor werknemers die eenmaal een WW-uitkering krijgen en dan ziek worden, geldt de financiële prikkel niet, ook niet als de ziekte zich aandient binnen vier weken.

Wilt u advies over het beperken van de kosten voor vangnetters?

Win advies in van een ervaren advocaat voor een vaste prijs >>

Over de auteur

Emke Vreugdenhil is werkzaam bij Reijnders Vreugdenhil Advocaten en richt zich op het arbeidsrecht.